en en

Biatec č. 1/2015

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE PDF [.pdf, 9028.8 kB]

Z OBSAHU:

Prezident SR vymenoval Jozefa Makúcha za guvernéra NBS na ďalšie funkčné obdobie [.pdf, 1800.9 kB]

Vstup Litvy do eurozóny [.pdf, 1372.7 kB]

Ozdravné plány ako nástroj krízového riadenia [.pdf, 584.1 kB]
(Andrea Kocková, Lukáš Vlnečka)

Plánovanie riešenia krízových situácií [.pdf, 1278.1 kB]
(Tomáš Tőzsér)

Databáza BACH a jej možné využitie [.pdf, 1226.4 kB]
(Alexandra Urbánová Csajková, Romana Odrášková)

Kumulácia hotovosti nefinančných spoločností v eurozóne a krajinách V4 [.pdf, 824.2 kB]
(Ján Beka)

Financial Contributions and Bank Fees in the Banking Union [.pdf, 890.4 kB]
(Lucia Országhová, Martina Mišková)

Long-term analysis of the evolution of price convergence in the EU (2000-13) [.pdf, 1143.6 kB]
(Kristína Londáková, Tibor Lalinský)

Pracovné stroje a povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom [.pdf, 629.8 kB]
(Štefan Velčický, Matúš Medvec)

125. výročie založenia Múzea mincí a medailí v Kremnici (1890 – 2015) [.pdf, 1849.6 kB]
(Daniel Haas Kianička, Erika Grniaková)

Nobelova cena za ekonómiu 2014 [.pdf, 585.8 kB]
(Marek Mičúch)

NBS vykonáva dohľad v oblasti ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu [.pdf, 537.1 kB]

English summary [.pdf, 477.9 kB]