en en

Biatec č. 2/2015

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE PDF [.pdf, 11063.7 kB]

Z OBSAHU:

Nové sídlo Európskej centrálnej banky [.pdf, 3507.7 kB]

Očakávaný makroekonomický vývoj SR [.pdf, 797.4 kB]

Absolútna a podmienená beta konvergencia ekonomickej výkonnosti v EÚ [.pdf, 1296.7 kB]
(Stefan Catrina, Tibor Lalinský)

Úverový cyklus [.pdf, 785.5 kB]
(Ján Beka)

Legálna definícia banky v právnych poriadkoch vybraných štátov1 [.pdf, 557.8 kB]
(JUDr. Simona Heseková Bojmírová)

Zoznam zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov patriacich do kompetencie Národnej banky Slovenska platných k 10. 2. 2015 [.pdf, 529.8 kB]
(JUDr. Renáta Bašková)

EU Enlargement: Euroisation in the Western Balkans (Part III) [.pdf, 901 kB]
(Lucia Országhová)

Sporenie na Slovensku do roku 1918 [.pdf, 2563.6 kB]
(František Chudják)

Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestore [.pdf, 779.6 kB]
(František Chudják, Andrea Leková)

English summary [.pdf, 514.8 kB]