en en

Biatec č. 3/2015

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE PDF [.pdf, 10566.3 kB]

Z OBSAHU:

Ľuboš Pástor, nový člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska [.pdf, 906.8 kB]

Odhad vplyvu obmedzenia ponuky bankových úverov na reálnu ekonomiku [.pdf, 882.2 kB]
(Ján Beka)

Príčiny a dôsledky pádu cien ropy na prelome rokov 2014 a 2015 [.pdf, 958.1 kB]
(Branislav Karmažin)

Informácie.pdf [.pdf, 531.3 kB]

Modelling the volume of corporate loans [.pdf, 853.9 kB]
(Jozef Kalman, Ján Klacso)

Zadlžovanie domácností [.pdf, 1055 kB]
(Štefan Rychtárik)

MREL: Gone Concern Loss Absorbing Capacity [.pdf, 1732.1 kB]
(Martina Mišková, Lucia Országhová)

Zavedenie SEPA štandardov v platobnom systéme SIPS [.pdf, 763 kB]
(Antónia Rakúsová)

Predstavujeme 20-eurovú bankovku série Európa [.pdf, 4884.9 kB]
(Gabriel Schlosser)

English summary [.pdf, 496.9 kB]