en en

Biatec č. 5/2015

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE PDF [.pdf, 10724.6 kB]

Z OBSAHU:

Obsah [.pdf, 137.3 kB]

Vplyv inflácie na tvorbu miezd na Slovensku [.pdf, 566.8 kB]
(Peter Tóth)

Euro area labour markets respond to crisis [.pdf, 198.2 kB]
(Marek Mičúch)

Hotovostný peňažný obeh v SR v roku 2014 [.pdf, 290.3 kB]
(Milada Vlnková)

Implementácia ESA 2010 do štvrťročných finančných účtov [.pdf, 562.8 kB]
(Tomáš Eder, Radoslav Peter)

Princíp kalkulácie doživotných dôchodkov z II. piliera [.pdf, 583.4 kB]

Crowdfunding – nové příležitosti a regulatorní implikace [.pdf, 265.3 kB]
(Zdeněk Husták)

Štvrtý ročník Generácie €uro na Slovensku vyhral tím študentov z bratislavského Gymnázia Grösslingová 18 [.pdf, 3552 kB]
(Ľubomíra Schlosserová)

Unikátna výstava bratislavských korunovačných medailí a žetónov (1563 – 1830) v kremnickom Múzeu mincí a medailí [.pdf, 3203.5 kB]
(Daniel Haas Kianička)

Kolokvium v Múzeu mincí a medailí v Kremnici [.pdf, 818.7 kB]
(PhDr. Ľubica Majerová)

V roku 2014 EIB podporila projekty na Slovensku sumou 556 mil. EUR [.pdf, 565.1 kB]

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania investičných služieb, výkonu investičných činností a organizovania regulovaného trhu [.pdf, 286.6 kB]
(a organizovania regulovaného trhu JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.)

Odišiel Alexandre Lamfalussy, známy ako „otec eura“ [.pdf, 915.4 kB]

English summary [.pdf, 165 kB]

Menová politika ECB v súčasnom ekonomickom prostredí [.pdf, 2131.3 kB]
(Daniela Dvorščáková)