en en

Biatec č. 1/2017

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE PDF [.pdf, 2569.4 kB]

Z OBSAHU:

Slovensko zvládlo svoju predsednícku úlohu dobre a so cťou [.pdf, 86.2 kB]
(Jozef Makúch)

Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ vo svetle legislatívnych iniciatív v oblasti finančného trhu [.pdf, 130.1 kB]
(Štefan Velčický)

Revízia prospektovej smernice – reálne zlepšenie alebo len splnenie jedného z bodov akčného plánu únie kapitálových trhov? [.pdf, 335.1 kB]
(Andrea Lacková)

Regulácia fondov peňažného trhu [.pdf, 360.4 kB]
(Janka Jarošová)

Komplex nových opatrení zameraných na zmiernenie rizík a posilnenie bankového sektora [.pdf, 136.9 kB]
(Matúš Petrík)

Novelizácia štvrtej smernice EÚ v oblasti prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu [.pdf, 140.4 kB]
(Mariana Buznová, Daniel Leskovský)

Aktuálny vývoj v rámci tretieho piliera bankovej únie [.pdf, 242.5 kB]
(Peter Pénzeš, Daniel Ďuriač)

Eurofi Financial Forum – Bratislava 2016 [.pdf, 220.1 kB]
(Štefan Velčický)

Dôsledky nepresadzovania národných záujmov pri prudenciálnom dohľade [.pdf, 96.6 kB]
(Vladimír Dvořáček)

Je únia kapitálových trhov príležitosťou na rozvoj kapitálových trhov strednej a východnej Európy? [.pdf, 94.3 kB]
(Peter Kubrický)

Únia kapitálových trhov: čo je nové po roku [.pdf, 179.3 kB]
(Júlia Čillíková)

Univerzita Istropolitana na novej pamätnej minci [.pdf, 194.5 kB]

Strieborná zberateľská minca Svetové prírodné dedičstvo Jaskyne Slovenského krasu [.pdf, 366.2 kB]

English Summary.pdf [.pdf, 114.4 kB]