en en

Biatec č. 2/2017

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE PDF [.pdf, 6523.4 kB]

Z OBSAHU:

Očakávaný makroekonomický vývoj SR podľa strednodobej predikcie P1Q-2017 [.pdf, 218.9 kB]
(Ján Beka)

Situácia na peňažnom trhu a výkon operácií menovej politiky ECB v roku 2016 [.pdf, 545.4 kB]
(Roman Kostelný)

Analýza trendov a rizík v slovenskom finančnom sektore v roku 2016 [.pdf, 516.3 kB]
(Karol Zeleňák)

TARGET2 Securities – Slovensko ako súčasť procesu integrácie finančných trhov v Európe [.pdf, 178.1 kB]
(Ľubica Dunajová)

VAR model inflácie HICP [.pdf, 350.9 kB]
(Branislav Karmažin, Roman Vrbovský)

Trendy v daňovom zaťažení slovenských domácností [.pdf, 580.1 kB]
(Jana Valachyová, Norbert Švarda, Matúš Senaj a Zuzana Siebertová)

Hotovostný peňažný obeh v SR v roku 2016 [.pdf, 225.3 kB]
(Milada Vlnková)

Kľúčové funkcie v režime Solventnosť II [.pdf, 232.2 kB]
(Zuzana Turčanová)

Misia Frankfurt [.pdf, 2925.4 kB]
(Vladimír Németh)

Vydanie novej bankovky 50 € [.pdf, 420.3 kB]

Študenti Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici diskutovali s guvernérom Národnej banky Slovenska [.pdf, 165.6 kB]

English Summary [.pdf, 118.7 kB]