en en

Biatec č. 4/2017

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE PDF [.pdf, 4711.5 kB]

Z OBSAHU:

Leto v Múzeu mincí a medailí [.pdf, 747.3 kB]
(Erika Haas Kianičková)

Riešenie krízových situácií v talianskom bankovom sektore [.pdf, 297.7 kB]
(Peter Pénzeš, Daniel Ďuriač)

Riešenie krízovej situácie Banco Popular Español S. A. [.pdf, 213.2 kB]
(Tomáš Gajdoš, Peter Pénzeš)

Dopad zmeny regulácie v oblasti úrokového rizika [.pdf, 818.9 kB]
(Dominika Danková, Pavol Jurča)

Zastúpenie advokátom v konaní vo veciach dohľadu [.pdf, 155.5 kB]
(Andrea Slezáková)

Nie je úraz ako „úraz“ [.pdf, 205.5 kB]
(Ľuboš Šimončič, Jana Sýkorová)

Špecifiká odhadu výnosovej krivky na Slovensku [.pdf, 1402.1 kB]
(Pavel Gertler, Jakub Porubčanský)

When are we in recession? – Estimating recession probabilities for Slovakia [.pdf, 1121.5 kB]
(Peter Tóth)

English summary [.pdf, 117.4 kB]