en en

Biatec č. 6/2017

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE PDF [.pdf, 5621.7 kB]

Z OBSAHU:

Zlatá zberateľská minca Svetové prírodné dedičstvo Jaskyne Slovenského krasu [.pdf, 457.1 kB]

Vývoj v slovenskom finančnom sektore z pohľadu finančnej stability [.pdf, 520.1 kB]
(Karol Zeleňák)

Nariadenie o indexoch používaných ako referenčné hodnoty [.pdf, 186.2 kB]
(Marek Beňo)

Celosvetová reforma hlavných referenčných hodnôt úrokových sadzieb [.pdf, 273.1 kB]
(Miroslava Kosáková)

Riešenie krízových situácií v poisťovníctve [.pdf, 166.8 kB]
(Tomáš Tőzsér)

Welfare in Slovakia and the EU – an alternative to GDP per capita1 [.pdf, 903 kB]
(František Broček, University of Strathclyde, Tibor Lalinský)

Structural reforms and challenges in the (new) EU member states [.pdf, 1034.2 kB]
(Tibor Lalinský)

Rastúci význam kryptomien [.pdf, 668.9 kB]
(Miroslava Kosáková)

Existuje súvislosť medzi politickými cyklami a výnosnosťou akcií? [.pdf, 517 kB]

110 rokov od podpisu Michala Bosáka na amerických dolárových bankovkách [.pdf, 1257.2 kB]
(prof. h. c. Ing. Martin Bosák, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave so sídlom v Košiciach)

English summary [.pdf, 117.5 kB]