en en

Biatec č. 1/2018

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE PDF [.pdf, 6046 kB]

Z OBSAHU:

Strieborná zberateľská minca a pamätná minca k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky [.pdf, 406 kB]

Inovácie a zmeny v platobných službách podľa PSD2 [.pdf, 2189.3 kB]
(Anna Sedliaková)

Očakávaný makroekonomický vývoj SR [.pdf, 212.8 kB]

Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS [.pdf, 860.8 kB]

Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using high-frequency data [.pdf, 422.3 kB]
(Marek Zváč, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague)

Sporné otázky menovej politiky [.pdf, 399.3 kB]
(Anna Ruščáková)

Kointegrácia exportov a importov tovarov a ich vplyv na makroekonomickú výkonnosť [.pdf, 790.3 kB]
(Jozefína Semančíková, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach)

Central counterparties: recent trends and regulatory responses [.pdf, 343.9 kB]
(Lucia Országhová)

English summary [.pdf, 114.8 kB]