en en

Biatec č. 6/2018

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE PDF [.pdf, 3325.9 kB]

Z OBSAHU:

Zlatá zberateľská minca Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Ferdinanda II. [.pdf, 2922 kB]

Slovensko rastie, no zaostáva a nedobieha [.pdf, 179.3 kB]
(Tibor Lalinský, Anna Strachotová)

Majú sa slovenské domácnosti lepšie? [.pdf, 887.3 kB]
(Branislav Karmažin, Michal Doliak)

Aktuálny vývoj trendov a rizík v slovenskom fi nančnom sektore [.pdf, 350.3 kB]
(Karol Zeleňák)

Správne trestanie v podmienkach jednotného mechanizmu dohľadu [.pdf, 73.6 kB]
(Lukáš Vlnečka)

Vplyv cien ropy na ceny elektriny a plynu [.pdf, 264.1 kB]
(Roman Vrbovský)

Model predikcie vývoja spotrebiteľských cien elektrickej energie a plynu [.pdf, 555 kB]
(Branislav Karmažin, Michal Doliak)

Antonín Basch – učiteľ Imricha Karvaša [.pdf, 247.2 kB]
(Ivan Figura)

English summary [.pdf, 51.9 kB]