en en

Biatec č. 1/2019

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE PDF [.pdf, 4285.6 kB]

Z OBSAHU:

Medzinárodná konferencia 10 years of the €uro in Slovakia [.pdf, 562 kB]

Prejav Yvesa Merscha, člena Výkonnej rady ECB, na medzinárodnej konferencii pri príležitosti 10. výročia zavedenia eura na Slovensku [.pdf, 163.5 kB]

Desať rokov používania eura v hotovostnom peňažnom obehu v SR [.pdf, 373.6 kB]
(Milada Vlnková, Dušan Rojek)

Strieborná zberateľská minca k 10. výročiu zavedenia eura v SR [.pdf, 455.8 kB]

Essays on monetary policy transmission [.pdf, 204.7 kB]
(Marek Rusnák, Institute of Economic Studies, Charles University, Prague)

The effect of fiscal rules on the cyclicality of fiscal policy [.pdf, 251.2 kB]
(Martin Kameník, Technical University of Košice)

Modely predstihových indikátorov pre SR – aplikácia empirických a teoretických prístupov [.pdf, 329.4 kB]
(Miroslav Kľúčik, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Ostrave)

Očakávaný makroekonomický vývoj SR [.pdf, 189.4 kB]

English Summary [.pdf, 109.9 kB]