en en

Biatec č. 3/2019

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE PDF [.pdf, 2463.3 kB]

Z OBSAHU:

2. strana obálky [.pdf, 130.9 kB]

3. strana obálky [.pdf, 130.5 kB]

FinTech a implementácia inovačného hubu v NBS [.pdf, 979.8 kB]
(Júlia Čillíková, Peter Pénzeš, Pavol Kodaj)

Očakávaný makroekonomický vývoj SR podľa strednodobej predikcie P2Q-2019 [.pdf, 145.7 kB]

Aktuálne trendy a riziká v slovenskom finančnom sektore [.pdf, 334.8 kB]
(Karol Zeleňák)

Konkurencieschopnosť pracovnej sily v SR [.pdf, 555.5 kB]
(Alexander Karšay)

Composite index to assess housing price development in Slovakia [.pdf, 332.2 kB]
(Mikuláš Cár, Roman Vrbovský)

Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí [.pdf, 221.4 kB]
(Viliam Poništ )

Kremnická mincovňa: od prevzatia do služieb prvej ČSR v roku 1918 po začiatok razenia mincí [.pdf, 339.1 kB]
( Peter Zoričák)