en en

Biatec č. 5/2019

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE PDF [.pdf, 3744.8 kB]

Z OBSAHU:

Očakávaný makroekonomický vývoj SR podľa strednodobej predikcie NBS P3Q-2019 [.pdf, 214.3 kB]

Alternatívne odhady (nowcasting) rastu HDP [.pdf, 242 kB]
(Michal Doliak)

Ceny potravín na Slovensku nerastú najrýchlejšie [.pdf, 283.6 kB]
(Branislav Karmažin)

What’s New? The Banking Package (Part II) [.pdf, 370.8 kB]
(Dana Kravecová, Lucia Országhová, Ľuboš Šesták)

Význam a prínos zavedenia krytých dlhopisov pre slovensky trh [.pdf, 236.3 kB]
(Matej Krčmár)

Koncepcia priemerného spotrebiteľa v právno-aplikačnej praxi (2. časť) [.pdf, 216.7 kB]
(Jana Sýkorová, Ľuboš Šimončič1)

Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí do obehu [.pdf, 190.6 kB]
(Viliam Poništ)

Pavel Varsik – slovenský legionár a bankár (1891 – 1939) [.pdf, 359.8 kB]
(Zora Vypušťáková)

English Summary [.pdf, 99.8 kB]