en en

Počas koronakrízy sa doviezlo rekordné množstvo zdravotníckeho materiálu

Tomáš Kendera – expert analytik makroekonómie

Vladimír Lukačovič – expert metodik platobnej bilancie

4.8.2020

V čase vrcholiacej pandémie, keď bola na Slovensku bezprecedentne utlmená aj bežná činnosť obyvateľstva, došlo k hlbokému prepadu celej ekonomiky. Napriek tomu, že analytici zverejňovali čoraz pesimistickejšie predpovede, našla sa oblasť, ktorá sa uberala opačným smerom.

Konkrétne máme na mysli rozvoj cezhraničného obchodu so zdravotníckym materiálom. Z hľadiska celkového zahraničného obchodu ide o malé objemy (rádovo v desiatkach miliónov eur), ale zmeny počas koronakrízy sú napriek tomu pozoruhodné.

Dovoz zdravotníckeho materiálu na Slovensko (mil. EUR)

Publikácie, Počas koronakrízy sa doviezlo rekordné množstvo zdravotníckeho materiálu
Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty

Dovoz rúšok vzrástol takmer dvadsaťnásobne

Iste sa pamätáte, ako sme v začiatkoch šírenia koronavírusu pociťovali nedostatok rúšok, dezinfekcie či rukavíc. Chýbali nielen v lekárňach, ale aj v internetových obchodoch. No časom boli postupne opäť k dispozícii. Odkiaľ sa vzali? Išlo len o krátkodobý výpadok v zásobovaní alebo sme ich potrebovali najskôr doviezť či vyrobiť?

Príprava zdravotníckeho materiálu

Dovoz ochranných rúšok na tvár výrazne rástol tak v marci, ako aj v apríli z niekoľkých miliónov na viac ako 50 miliónov eur. Viac sa dovážali textilné rúška než celulózové a papierové. Objemovo najviac z Číny. Okrem klasických rúšok sme na Slovensko vo veľkom počte dovážali aj bezpečnejšie masky s mechanickými časťami a vymeniteľnými filtrami.

Dovoz ochranných rúšok na tvár (mil. EUR)

Graf dovozu rúšok
Zdroj: ŠÚ SR

Čo sa týka rukavíc, najviac sa dovážali gumené rukavice, či už priamo určené pre zdravotníctvo alebo aj na ostatné účely. Ich dovoz – v marci z Malajzie (najväčší svetový producent) a v apríli z Číny – sa takmer zdvojnásobil. Zvýšil sa aj dopyt po ochrannom zdravotníckom oblečení.

Testy na koronavírus Slovensko nakupovalo najmä v Európe

Kým dovoz testovacích súprav na rôzne diagnostikovanie sa v minulosti pohyboval na úrovni okolo 20 miliónov eur, v apríli stúpol na takmer 70 miliónov eur. V zásade išlo o dve skupiny testov. Prvou skupinou sú testy na priame stanovenie vírusu. Sú náročnejšie na čas a samotné uskutočnenie. Druhou skupinou sú tzv. rýchlotesty založené na zisťovaní protilátok či antigénov. Sú rýchlejšie a jednoduchšie, ale tiež menej presné. V marci rástol najmä dovoz citlivejších testov, v apríli zase dovoz rýchlotestov.

Dovoz testovacích súprav (mil. EUR)

Graf dovozu zdravotníckeho materiálu
Zdroj: ŠÚ SR

Dezinfekčné prostriedky sa v zahraničí nakupovali väčšinou najmä v malých spotrebiteľských baleniach a tiež na báze peroxidu vodíka určené najmä na zdravotnícke účely. Dovoz alkoholových prípravkov určených na dezinfekciu rástol iba mierne a vôbec nedosahoval historické maximá ako v prípade iných produktov. Môžeme predpokladať, že dopyt po týchto výrobkoch bol pokrytý z domácej produkcie.

Pľúcne ventilátory sa nedovážali skoro vôbec

Nákup ďalšieho zdravotníckeho materiálu v súvislosti s koronakrízou už nedosahoval vysoké objemy, v mnohých prípadoch však išlo o niekoľkonásobné množstvá v porovnaní s minulosťou. Išlo napríklad o teplomery, mydlá, kyslík na lekárske použitie či jednorazové hygienické podložky. Prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu sa nedovážali skoro vôbec. Otázne je, či bolo dôvodom to, že išlo o ťažko zaobstarateľný nedostatkový tovar, alebo či by prípadnú zvýšenú potrebu týchto prístrojov bolo možné pokryť z domácej produkcie.

Na vývoze zdravotníckeho materiálu zo Slovenska nie je vidieť taký enormný nárast ako pri jeho dovoze. Výnimku predstavoval iba vývoz rúšok a dezinfekcie rúk. Svoju úlohu tu čiastočne zohral aj fakt, že od konca marca platí zákaz vývozu zdravotníckeho materiálu zo Slovenska.

« Spať na zoznam blogov

Chcete vedieť o ďalšom blogu?

Prihlásiť sa na odber