en en

Rok života inovačného hubu NBS

Publikácie, Rok života inovačného hubu NBS

Júlia Čillíková – výkonná riaditeľka

3.7.2020

Urobiť prvé kroky v živote trvá človeku deväť až dvanásť mesiacov. Inovačný hub Národnej banky Slovenska, ktorý v apríli oslávil svoje prvé narodeniny, ich už má niekoľko za sebou.

Čo sú to za kroky a kam viedli?

Zmyslom samotnej existencie hubu je pomáhať inovatívnym podnikateľským nápadom v oblasti platobných služieb, investičných nástrojov a alternatívnych finančných služieb zorientovať sa. Zistiť spoločne, čo sa dá, resp. ako.

Hub zároveň pomáha a slúži Národnej banke Slovenska aktívne sledovať aktuálne trendy vo svete finančných inovácií. Svojimi aktivitami prispieva k efektívnejšiemu a rýchlejšiemu vybavovaniu podnetov v tejto oblasti. V neposlednom rade prepája komunitu – vytvára fórum pre aktívnu diskusiu a výmenu názorov. A aby sme nezabudli, má bratov a sestry aj medzi ostatnými orgánmi dohľadu nad finančnými trhmi v členských krajinách Európskej únie.

Čo však cieľom hubu nie je: najmä na začiatku sme si s niektorými žiadateľmi vyjasňovali reálnosť očakávaní (čo bol ale tiež zaujímavý proces a užitočná lekcia). Akokoľvek aktívny a intenzívny regulatórny dialóg nenahrádza expertízu našej protistrany v hube a ani činnosť ekonomických, právnych a iných poradcov.

Inovovanie udržuje finančný systém v pohybe, vytvára príležitosti pre vstup nových hráčov na trh a tradičných hráčov motivuje k väčšej efektivite. Spotrebiteľom prináša širšiu ponuku služieb za lepšiu cenu. Pre nás v NBS je dôležitým nástrojom na udržiavanie kontaktu s inováciami na finančnom trhu. Pri vzniku hubu sme neboli prví v Európe (boli sme dvadsiati druhí) a ani sa nesnažíme znovu vynájsť koleso. Napriek tomu bolo dobrým rozhodnutím ísť do toho a vďaka talentom v našom tíme sa nám podarilo vymaniť z chvosta peletónu a budeme sa týmto pelotónom „predierať“ ďalej vpred a posilňovať našu identitu a viditeľnosť.

Čo sú najdôležitejšie inovačné témy na slovenskom finančnom trhu?

Inovácie môžu mať rôznu podobu – od digitálnej transformácie, napr. v podobe overenia klienta na diaľku, až po prevratnú technológiu s potenciálom významne zmeniť fungovanie finančného systému a návyky spotrebiteľov, napríklad kryptoaktíva.

Veľkú skupinu záujemcov tvorili možní poskytovatelia platobných služieb. Od prebratia smernice PSD2 do nášho právneho poriadku môžu za určitých podmienok získať prístup k informáciám na platobných účtoch v bankách alebo iniciovať prevody z takýchto účtov. V období, keď rastie objem bezhotovostných platieb, ide o príležitosť konkurovať v segmente platieb bankám a kartovým schémam. Vyjasnili sme si veľa regulačných otázok a zozbierali množstvo podnetov na zlepšenie legislatívy či vlastnej činnosti v tejto oblasti.

Najviac interakcií sme však mali s podnikateľmi v oblasti kryptoaktív. Mnohí z nich hľadajú spôsoby, ako poskytovať svoje služby na finančnom trhu v konkurencii regulovaných subjektov, ktoré sú oprávnene vnímané ako dôveryhodnejšie. Niektoré štáty preto pristúpili k národnej regulácii tohto sektora. Jej slabinou je, že neumožňuje škálovanie podnikania v európskom rozmere. Riešenie už pripravuje Európska komisia a my sme sa aj vďaka poznaniu, že ide o dôležitú tému pre náš trh, aktívne zapojili do verejnej konzultácie, ktorá ovplyvní výslednú podobu budúceho európskeho rámca pre kryptoaktíva.

Hub nám pomohol pochopiť aj to, že veľká skupina inovácií nemá revolučný, ale skôr evolučný charakter. Podnikatelia prichádzajú s nápadmi, ako skombinovať a poprepájať už existujúce koncepty a technológie. Inovácie sú teda mnohokrát variáciami niečoho, čo už existuje.

Zaujíma to niekoho? Áno

Až 93,3 % z tých, ktorých sme sa opýtali na ich názor a skúsenosti s hubom v tejto úvodnej fáze, ho považuje za vhodný nástroj na podporu inovácií u nás doma. Rovnako veľká skupina hodnotí ako veľmi užitočné, že môže touto formou konzultovať svoje podnikateľské nápady a zámery. Na začiatok veľmi povzbudivé a motivačné pre všetkých členov tímu.

Chodiť už vieme, kam povedú ďalšie kroky?

Inovačný hub nám okrem iného dal príležitosť aj aktívne šíriť zovšeobecnené poznatky z jeho činnosti a prezentovať ich na konferenciách a workshopoch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V budúcom období sa zameriame hlavne na sledovanie vývoja európskej legislatívy v oblasti kryptoaktív, na zefektívnenie licenčného procesu pri platobných službách, a plánujeme rozšíriť obsah webového sídla FinTech o ďalšie diskutované a žiadané témy, ako sú napr. RegTech a SupTech. Prax ukázala, že v iných členských štátoch je po vytvorení inovačného hubu ďalším krokom k podpore rozvoja FinTech prostredia zriadenie regulačného sandboxu. FinTech je problematika, ktorá je veľmi živá a dynamická a bez vzájomného dialógu medzi nami a dotknutým segmentom trhu sa dá ľahko minúť cieľ. Je preto kľúčové pred zriadením sandboxu poznať očakávania trhu, ktoré by mali byť výstupom dotazníka (týmto by som chcela povzbudiť čo najviac subjektov, aby sa zapojili a dali o sebe počuť). Ďalšie smerovanie našich krokov teda nebudú rozhodovaním „od stola“, ale odzrkadlia aj výsledok tejto verejnej diskusie.

Prvé kroky sme urobili a ideme sa v tom učiť chodiť… a behať.

« Spať na zoznam blogov

Chcete vedieť o ďalšom blogu?

Prihlásiť sa na odber