en en

Skryté čaro komunikácie alebo prečo mlčať nie je vždy zlato

Publikácie, Skryté čaro komunikácie alebo prečo mlčať nie je vždy zlato

Martin Šanta – expertný poradca guvernéra

15.6.2020

„Ak sa vám zdá jasné a zrozumiteľné to, čo hovorím, tak ste museli nesprávne pochopiť, čo som povedal.“ Dnes už legendárny výrok bývalého šéfa FED-u Alana Greenspana.

Greenspanov citát ešte aj dnes trefne vystihuje pretrvávajúci neduh centrálnych bánk. Sú vnímané ako svet opradený tajomstvom, prístupný a zrozumiteľný len úzkej skupine vyvolených. Elitný klub hovoriaci kódovaným jazykom, ktorého dešifrovanie si vyžaduje doktorát z makroekonómie (prinajmenšom jeden).

Komunikáciu vnímali centrálni bankári dlhé roky ako čosi, čo síce treba z času na čas robiť, ale žiadny „milostný románik“ to nebol. Fungovalo im to, a dlho. Svet bol jednoduchší, menej prepojený. Centrálni bankári mali málo dôvodov, ak vôbec nejaký, venovať sa vysvetľovaniu, čo a prečo robia.

Publikácie, Skryté čaro komunikácie alebo prečo mlčať nie je vždy zlato

No svet sa zmenil, tento ich zásadným spôsobom.

Je komplexnejší, digitalizuje sa. Urýchľuje a prehlbuje štrukturálne zmeny, ktoré priniesla a prináša globalizácia.

Ale poďme späť k práci a povinnostiam centrálnych bankárov. Pre menovú politiku má táto transformácia špeciálnu príchuť. Jej výkon sa opiera o komplexnú analýzu a modelovanie toho, ako sa v budúcnosti budeme správať. Vy, ja, biznis, banka ale aj vlády. Je to tak trochu „alchýmia.“ Určite to ale nie je šarlatánstvo, toho sa nikto nemusí obávať.

Experti vo Frankfurte, v Tokiu či v Bratislave na základe existujúcich a odhadovaných údajov pridávajú tieto očakávania do svojich skladačiek, ktoré im hovoria, ako budú rásť ceny o rok, o dva, o päť rokov.

Sú zásadnou ingredienciu pri analýze toho, čo sa v ekonomike deje a bude diať, a ako sa na základe vyhodnotenia budúcnosti centrálna banka zachová. Inými slovami, či zvýši alebo zníži úrokové sadzby (štandardné nástroje), alebo je situácia taká kritická, že je potrebné pristúpiť k mimoriadnym krokom (neštandardným opatreniam). Tak ako im káže ich mandát.

Publikácie, Skryté čaro komunikácie alebo prečo mlčať nie je vždy zlato

Mandát si predstavte ako súbor zadefinovaných úloh a cieľov a má ich každá centrálna banka. Stráži si ich a robí všetko preto, aby zabezpečila ich plnenie. Je to návod. V prípade Európskej centrálnej banky, čiže aj v našom, je to cenová stabilita, ktorá podporuje hospodársky rast a zamestnanosť. V ľudskej reči ide o to, aby ceny tovarov a služieb rástli rozumným tempom, ani prirýchlo, ani pomaly.

A tu sa dostávame späť k významu komunikácie pre centrálne banky v 21. storočí.

Vesmír centrálnych bankárov sa od vypuknutia globálnej finančnej krízy v roku 2008 zásadne zmenil. Boli sme svedkami bezprecedentného znižovania úrokových sadzieb, záplav trhu lacnými peniazmi potrebnými pre chod ekonomiky a investícií. Trvá to dodnes.

No aj ten najväčší ostrov štandardných a neštandardných opatrení má svoje hranice.

A tu, tak ako nikdy v histórii, vstupuje do hry komunikácia. Tá smerom von, k odbornej a čoraz viac aj k laickej verejnosti.

Jedna (pomerne zásadná) poznámka: viac komunikácie vonkoncom neznamená lepšiu komunikáciu. Naopak. Často riskujete, že zahltíte svet „šumom“ a pretlakom informácií. To, čo na konci dosiahnete, je namiesto želaného účinku „rezistencia“ a „únava materiálu.“

Nezrozumiteľnosť komunikácie v kombinácii so „šumom“ majú priamy aj prenesený dosah na domácu spotrebu. To plodí nezáujem a napomáha volatilite, nestálosti. S tou následne rastú aj riziká, ktoré komplikujú dosiahnutie želaných cieľov, v našom prípade už spomínanej cenovej stability.

Schopnosť jasne a zrozumiteľne hovoriť smerom von zásadným spôsobom ovplyvňuje centrálne banky robiť si svoju robotu.

Publikácie, Skryté čaro komunikácie alebo prečo mlčať nie je vždy zlato

Výkon mandátu si preto dnes, viac než kedykoľvek predtým, vyžaduje zmenu chápania. Kým v minulosti bolo fajn z času na čas čosi komunikovať, dnes je komunikácia nezastupiteľným nástrojom, ktorý napomáha centrálnym bankárom robiť si svoju robotu.

Komunikácia sa stala z doplnku priamym nástrojom menovej politiky.

Komunikácia slúži na nasmerovanie očakávaní. Čím lepšie a efektívnejšie sú tieto očakávania navigované v súlade s mandátom, tým jednoduchšie a rýchlejšie sa podarí dosiahnuť cenovú stabilitu.

Anne Morrow Lindberghová, americká autorka a priekopníčka letectva, kedysi dávno povedala: “Good communication is just as stimulating as black coffee, and just as hard to sleep after,” čo by sa dalo voľne interpretovať ako: Dobrá komunikácia je taká stimulujúca ako káva, a po oboch sa rovnako zle spí.

Prečítajte si tiež: Komunikačná stratégia NBS

« Spať na zoznam blogov

Chcete vedieť o ďalšom blogu?

Prihlásiť sa na odber