en en

Occasional Papers ISSN 2585-9277


Dôležité zistenia ekonomického výskumu NBS sú prezentované formou výskumných štúdií (Working Papers – WP). Štúdie prispievajú do odbornej diskusie o aktuálnych ekonomických problémoch v oblasti menovej politiky, fiškálnej politiky, makroekonomického modelovania, hospodárskej a menovej únie, reálnej konvergencie a finančnej stability. S cieľom osloviť širšiu odbornú verejnosť sú v súčasnosti publikované predovšetkým v anglickom jazyku. K dispozícií je však vždy aspoň netechnické zhrnutie v slovenskom jazyku. Analýzy a zistenia mimo rámca výskumnych štúdií sú publikované príležitostne (ako Occasional Paper – OP).

Najzaujímavejšie výsledky výskumu sú zároveň často publikované v odborných a recenzovaných vedeckých časopisoch.

Výskum je primárne realizovaný pracovníkmi odboru výskumu, vítaná je však aj spolupráca pracovníkov iných útvarov NBS alebo externých spoluautorov.

Ak si želáte, aby sme Vám zasielali nové štúdie v elektronickej forme, napíšte nám email na adresu research@nbs.sk.

Rok 2019

OP 2/2019
Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky
Odbor výskumu

úplne znenie v SJprezentácia

OP 1/2019
Výsledky tretej vlny zisťovania o financiách a spotrebe domácností (HFCS)
Judita Jurašeková Kucserová, Anna Strachotová

úplné znenie v SJ

Rok 2018

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2018
Odbor výskumu
úplne znenie v SJprezentácia