en en

Štatistický bulletin

16. 8. 2021
Štatistický bulletin

Štatistický bulletin sa zverejňuje od októbra 2011. Publikácia vychádza štvrťročne v slovenskom a anglickom jazyku. Formou tabuliek, grafov a komentárov poskytuje užívateľom ucelenejší pohľad na údaje z oblasti menovej a finančnej štatistiky (štruktúra finančného trhu v SR; bilančná a úroková štatistika úverových inštitúcií; kolektívne investovanie – podielové fondy; lízingové spoločnosti, faktoringové spoločnosti a spoločnosti splátkového financovania; cenné papiere). Dostupné agregované údaje sú zostavené v súlade s jednotnou metodikou ECB.

V prípade záujmu o zasielanie oznamu o zverejnení Štatistického bulletinu prihláste sa do mailing listu.

Štatistický bulletin 2020

Harmonogram zverejňovania Štatistického bulletinu 2021

Archív: