en en

2021

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

20202021
12p1234p56789101112p
Národný príspevok k menovému agregátu M375 63675 62976 14276 49576 916
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny26 17126 52327 07226 86227 843
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny65 04365 04765 14865 89865 406
Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny32 81330 39430 93730 63531 446
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny31 94231 49431 79431 69731 105

p – predbežné údaje