en en

1993

Menový prehľad vo fixnom kurze v roku 1993

(mld. Sk)

A K T Í V A 1.1. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12.
Fixný kurz Sk/USD 31,277 31,277 31,277 31,277 31,277 31,277 31,277 31,277 31,277 31,277 31,277 31,277 31,277
Fixný kurz Sk/DEM 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06
ČISTÉ ZAHRANIČNÉ AKTÍVA ** -28,5 -35,3 -33,8 -31,1 -30,9 -29,4 -30,5 -25,3 -28,6 -27,6 -28,6 -29,7 -31,3
ZAHRANIČNÉ AKTÍVA 26,1 19,6 21,3 24,6 24,1 27,1 25 33,6 30,7 38,2 38,6 38,5 41,2
ZAHRANIČNÉ PASÍVA 54,6 54,9 55,1 55,7 55 56,5 55,5 58,9 59,3 65,8 67,2 68,2 72,5
ČISTÉ DOMÁCE AKTÍVA 236,2 233,8 230,7 232,1 236,7 239,9 247,2 242,7 245,5 245,4 247,2 253,3 274,8
DOMÁCE ÚVERY 270,4 274,4 274,1 283,6 285,3 289 302,2 299,3 304,7 306,8 310,7 316,3 333,9
Čistý úver všeobecnej vláde *** 33,2 36,7 35,3 43,9 42,2 42,5 51,3 45,7 49,8 51,8 51,7 55,2 65,5
Čistý úver FNM -1,6 -0,9 -1 -1 -1 -0,8 -0,8 -1,5 -1,6 -0,7 -0,3 -0,2 4,9
Úvery podnikom a obyvateľstvu 238,8 238,6 239,8 240,7 244,1 247,3 251,7 255,1 256,5 255,7 259,3 261,3 263,5
Úvery v Sk 235,1 234,2 235,6 235,1 238,2 241 245,5 248,1 248,7 249,1 252 253,9 256,4
– Úvery podnikom 215,3 214,5 216,1 215,8 219 222 226,7 229,4 230,2 230,7 233,8 235,9 237,8
– Úvery obyvateľstvu 19,8 19,7 19,5 19,3 19,2 19 18,8 18,7 18,5 18,4 18,2 18 18,6
Úvery v cudzej mene 3,7 4,4 4,2 5,6 5,9 6,3 6,2 7 7,8 6,6 7,3 7,4 7,1
P A S Í V A  
LIKVIDNÉ PASÍVA [M2] 207,7 198,5 196,9 201 205,8 210,5 216,7 217,4 216,9 217,8 218,6 223,6 243,5
PENIAZE [M1] 102,2 90,6 88,4 86,3 89,9 92,7 98,1 97,2 96,2 96 94,9 98,3 110,4
OBEŽIVO MIMO BÁNK [M0] 24,9 12,1 11,8 14,3 16,4 17,4 18,7 19,3 19,9 19,7 16,5 18 19,1
NETERMINOVANÉ VKLADY 77,3 78,5 76,6 72 73,5 75,3 79,4 77,9 76,3 76,3 78,4 80,3 91,3
– obyvateľstvo 26,5 33,7 33,6 32,4 31,5 31,6 30,3 29,9 29 28,4 31,3 31 31,3
– podniky 50 44,1 41,2 37,5 40,3 42,5 48,1 47,1 46,3 47,3 46,6 49 59
– poisťovne 0,8 0,7 1,8 2,1 1,7 1,2 1 0,9 1 0,6 0,5 0,3 1
QUASI PENIAZE [QM] 105,5 107,9 108,5 114,7 115,9 117,8 118,6 120,2 120,7 121,8 123,7 125,3 133,1
TERMINOVANÉ VKLADY 92,8 94 94,6 98,1 97,9 99,5 100 100,4 100 99,4 101 101,7 108,3
– obyvateľstvo 72,9 75,3 75,2 74,7 74,3 74,2 74,2 73,8 72,9 72,6 73,5 73,9 82,1
– podniky 5 5,1 5,5 9,4 9,9 10,9 11,4 12,4 12,9 12,1 12,9 13,4 11,8
– poisťovne 14,9 13,6 13,9 14 13,7 14,4 14,4 14,2 14,2 14,7 14,6 14,4 14,4
VKLADY V CUDZEJ MENE 12,7 13,9 13,9 16,6 18 18,3 18,6 19,8 20,7 22,4 22,7 23,6 24,8
– obyvateľstvo 10,8 11,2 11,4 12,4 13,1 14,1 13,5 15,7 16,9 18,5 18,9 19,8 21
– podniky 1,9 2,7 2,5 4,2 4,9 4,2 5,1 4,1 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8
OSTATNÉ ČISTÉ POLOŽKY 34,2 40,6 43,4 51,5 48,6 49,1 55 56,6 59,2 61,4 63,5 63 59,1
 
Údaje sú prepočítané od roku 1993 na metodiku roku 2001:
**/   Čisté zahraničné aktíva vrátane štátnych cenných papierov v držbe nerezidentov
***/   Čistý úver všeobecnej vláde je navýšený o držbu štátnych cenných papierov nerezidentami a nebankovými subjektami