en en

1996

Menový prehľad vo fixnom kurze v roku 1996

(mld. Sk)

A K T Í V A 1.1. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12.
Fixný kurz Sk/USD 29,569 29,569 29,569 29,569 29,569 29,569 29,569 29,569 29,569 29,569 29,569 29,569 29,569
Fixný kurz Sk/DEM 20,646 20,646 20,646 20,646 20,646 20,646 20,646 20,646 20,646 20,646 20,646 20,646 20,646
ČISTÉ ZAHRANIČNÉ AKTÍVA ** 62,2 61,8 64,0 62,9 61,4 60,4 55,4 55,6 58,0 57,4 53,3 53,5 61,0
ZAHRANIČNÉ AKTÍVA 153,5 149,9 150,7 151,2 149,8 148,6 144,6 145,9 151,1 150,6 144,4 148,0 182,8
ZAHRANIČNÉ PASÍVA 91,3 88,1 86,7 88,3 88,4 88,2 89,3 90,3 93,1 93,2 91,1 94,5 121,8
ČISTÉ DOMÁCE AKTÍVA 295,2 288,2 292,9 298,9 296,6 304,6 312,5 316,4 318,5 319,0 323,2 334,2 355,2
DOMÁCE ÚVERY 375,3 372,7 380,8 388,4 391,2 391,2 401,3 401,6 409,3 411,9 416,9 424,7 434,4
Čistý úver všeobecnej vláde *** 71,1 63,7 68,4 67,0 66,6 62,1 64,3 60,8 62,7 64,4 64,2 65,7 76,3
Čistý úver FNM -2,3 -1,7 -2,4 -1,9 -2,1 -1,0 -1,4 -2,5 -2,3 -2,8 -3,1 -3,3 -3,2
Úvery podnikom a obyvateľstvu 306,5 310,7 314,8 323,3 326,7 330,1 338,4 343,3 348,9 350,3 355,8 362,3 361,3
Úvery v Sk 283,8 283,8 288,3 293,4 294,9 297,6 303,8 307,0 311,1 311,7 317,5 324,0 331,4
– Úvery podnikom 268,5 268,6 273,3 278,5 280,1 282,7 288,8 291,9 295,8 296,1 301,5 307,4 313,6
– Úvery obyvateľstvu 15,3 15,2 15,0 14,9 14,8 14,9 15,0 15,1 15,3 15,6 16,0 16,6 17,8
Úvery v cudzej mene 22,7 26,9 26,5 29,9 31,8 32,5 34,6 36,3 37,8 38,6 38,3 38,3 29,9
P A S Í V A  
LIKVIDNÉ PASÍVA [M2] 357,4 350,0 356,9 361,8 358,0 365,0 367,8 372,0 376,5 376,4 376,5 387,7 416,2
PENIAZE [M1] 148,4 137,4 140,5 143,8 140,6 143,2 147,2 147,8 150,2 153,7 149,5 156,1 173,9
OBEŽIVO MIMO BÁNK [M0] 34,5 34,3 35,9 36,3 36,9 37,4 39,0 39,1 40,6 41,6 41,6 42,8 43,5
NETERMINOVANÉ VKLADY 113,9 103,1 104,6 107,5 103,7 105,8 108,2 108,7 109,6 112,1 107,9 113,3 130,4
– obyvateľstvo 37,4 38,7 39,4 39,7 40,6 41,1 42,3 43,0 43,8 43,7 43,6 44,5 46,2
– podniky 75,0 62,8 63,0 65,8 61,5 63,0 64,1 64,5 64,6 67,0 63,2 67,7 82,5
– poisťovne 1,5 1,6 2,2 2,0 1,6 1,7 1,8 1,2 1,2 1,4 1,1 1,1 1,7
QUASI PENIAZE [QM] 209,0 212,6 216,4 218,0 217,4 221,8 220,6 224,2 226,3 222,7 227,0 231,6 242,3
TERMINOVANÉ VKLADY 169,0 172,4 176,1 177,9 177,7 182,8 182,3 185,7 187,3 184,1 187,8 191,9 201,2
– obyvateľstvo 125,7 128,4 129,9 130,6 131,0 132,3 133,5 134,2 134,9 135,1 135,9 136,9 148,4
– podniky 27,6 28,1 29,8 29,9 29,9 33,2 31,2 34,0 34,5 31,4 34,4 37,6 35,0
– poisťovne 15,7 15,9 16,4 17,4 16,8 17,3 17,6 17,5 17,9 17,6 17,5 17,4 17,8
VKLADY V CUDZEJ MENE 40,0 40,2 40,3 40,1 39,7 39,0 38,3 38,5 39,0 38,6 39,2 39,7 41,1
– obyvateľstvo 35,5 35,3 35,0 34,5 34,2 33,9 33,7 33,5 33,6 33,9 34,1 34,5 35,3
– podniky 4,5 4,9 5,3 5,6 5,5 5,1 4,6 5,0 5,4 4,7 5,1 5,2 5,8
OSTATNÉ ČISTÉ POLOŽKY 80,1 84,4 88,0 89,5 94,6 86,6 88,8 85,2 90,8 92,8 93,7 90,5 79,2
 
Údaje sú prepočítané od roku 1993 na metodiku roku 2001:
**/   Čisté zahraničné aktíva vrátane štátnych cenných papierov v držbe nerezidentov
***/   Čistý úver všeobecnej vláde je navýšený o držbu štátnych cenných papierov nerezidentami a nebankovými subjektami