en en

1997

Menový prehľad vo fixnom kurze v roku 1997

(mld. Sk)

A K T Í V A 1.1. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12.
Fixný kurz Sk/USD 31,895 31,895 31,895 31,895 31,895 31,895 31,895 31,895 31,895 31,895 31,895 31,895 31,895
Fixný kurz Sk/DEM 20,514 20,514 20,514 20,514 20,514 20,514 20,514 20,514 20,514 20,514 20,514 20,514 20,514
ČISTÉ ZAHRANIČNÉ AKTÍVA ** 63,2 61,1 66,2 63,3 62,0 55,8 62,9 67,0 70,4 69,2 75,0 72,3 69,1
ZAHRANIČNÉ AKTÍVA 187,8 192,5 203,1 204,6 211,4 202,8 219,1 232,1 242,3 239,8 254,0 259,9 234,8
ZAHRANIČNÉ PASÍVA 124,6 131,4 136,9 141,3 149,4 147,0 156,2 165,1 171,9 170,6 179,0 187,6 165,7
ČISTÉ DOMÁCE AKTÍVA 353,7 343,9 339,8 344,3 347,9 358,2 353,1 356,0 356,7 354,1 349,7 359,1 384,8
DOMÁCE ÚVERY 436,1 429,2 432,2 440,4 444,2 448,4 450,3 453,6 456,6 461,8 466,0 471,1 476,2
Čistý úver všeobecnej vláde *** 77,1 72,3 75,5 79,4 80,5 83,8 86,3 92,4 92,9 95,9 100,3 103,6 108,9
Čistý úver FNM -3,2 -2,8 -2,2 -2,1 -2,3 -2,3 -2,4 -2,5 -2,9 -2,3 -2,0 -2,2 -3,0
Úvery podnikom a obyvateľstvu 362,2 359,7 358,9 363,1 366,0 366,9 366,4 363,7 366,6 368,2 367,7 369,7 370,3
Úvery v Sk 331,4 327,8 328,1 331,9 334,2 334,8 333,4 329,9 332,7 333,8 334,7 335,4 334,6
– Úvery podnikom 313,6 309,8 310,1 313,7 315,8 316,2 314,6 310,9 313,5 314,5 315,1 315,6 314,2
– Úvery obyvateľstvu 17,8 18,0 18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 19,0 19,2 19,3 19,6 19,8 20,4
Úvery v cudzej mene 30,8 31,9 30,8 31,2 31,8 32,1 33,0 33,8 33,9 34,4 33,0 34,3 35,7
P A S Í V A  
LIKVIDNÉ PASÍVA [M2] 416,9 405,0 406,0 407,6 409,9 414,0 416,0 423,0 427,1 423,3 424,7 431,4 453,9
PENIAZE [M1] 173,9 153,8 154,8 156,2 155,5 157,3 156,1 158,7 160,5 156,6 154,0 160,1 166,1
OBEŽIVO MIMO BÁNK [M0] 43,5 43,4 43,9 44,7 44,3 44,9 45,2 45,5 46,8 46,4 46,0 46,8 48,7
NETERMINOVANÉ VKLADY 130,4 110,4 110,9 111,5 111,2 112,4 110,9 113,2 113,7 110,2 108,0 113,3 117,4
– obyvateľstvo 46,1 48,0 48,7 48,6 49,6 49,6 49,6 49,3 49,3 47,9 46,0 45,8 46,2
– podniky 82,6 61,1 60,0 61,3 60,4 61,7 60,2 62,8 63,1 61,3 61,1 66,6 69,6
– poisťovne 1,7 1,3 2,2 1,6 1,2 1,1 1,1 1,1 1,3 1,0 0,9 0,9 1,6
QUASI PENIAZE [QM] 243,0 251,2 251,2 251,4 254,4 256,7 259,9 264,3 266,6 266,7 270,7 271,3 287,8
TERMINOVANÉ VKLADY 201,2 209,2 209,6 209,5 212,4 214,4 214,3 218,1 218,7 219,9 223,7 224,5 240,4
– obyvateľstvo 148,4 149,6 150,2 150,6 150,9 151,3 154,1 155,7 156,7 159,6 164,3 168,3 182,8
– podniky 35,0 41,6 41,4 40,4 42,8 43,8 41,6 43,7 43,3 42,5 42,7 39,6 41,4
– poisťovne 17,8 18,0 18,0 18,5 18,7 19,3 18,6 18,7 18,7 17,8 16,7 16,6 16,2
VKLADY V CUDZEJ MENE 41,8 42,0 41,6 41,9 42,0 42,3 45,6 46,2 47,9 46,8 47,0 46,8 47,4
– obyvateľstvo 35,9 36,5 36,9 36,9 37,1 37,5 37,8 38,5 38,8 39,1 39,3 39,6 40,0
– podniky 5,9 5,5 4,7 5,0 4,9 4,8 7,8 7,7 9,1 7,7 7,7 7,2 7,4
OSTATNÉ ČISTÉ POLOŽKY 82,4 85,3 92,4 96,1 96,3 90,2 97,2 97,6 99,9 107,7 116,3 112,0 91,4
 
Údaje sú prepočítané od roku 1993 na metodiku roku 2001:
**/   Čisté zahraničné aktíva vrátane štátnych cenných papierov v držbe nerezidentov
***/   Čistý úver všeobecnej vláde je navýšený o držbu štátnych cenných papierov nerezidentami a nebankovými subjektami