en en

1999

Menový prehľad vo fixnom kurze v roku 1999

(mld. Sk)

A K T Í V A 1.1. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12.
Fixný kurz Sk/USD 36,913 36,913 36,913 36,913 36,913 36,913 36,913 36,913 36,913 36,913 36,913 36,913 36,913
Fixný kurz Sk/DEM 22,081 22,081 22,081 22,081 22,081 22,081 22,081 22,081 22,081 22,081 22,081 22,081 22,081
ČISTÉ ZAHRANIČNÉ AKTÍVA ** 40,8 36,7 40,3 42,0 37,5 34,8 30,7 28,1 32,2 33,7 38,6 38,8 50,6
ZAHRANIČNÉ AKTÍVA 233,8 246,5 177,6 170,8 164,4 156,0 169,6 163,8 167,6 173,8 176,6 175,5 189,5
ZAHRANIČNÉ PASÍVA 193,0 209,8 137,3 128,8 126,9 121,2 138,9 135,7 135,4 140,1 138,0 136,7 138,9
ČISTÉ DOMÁCE AKTÍVA 431,9 434,2 441,8 434,7 442,1 447,2 453,4 464,4 463,8 460,7 466,3 466,1 473,0
DOMÁCE ÚVERY 544,5 541,1 548,6 549,2 553,7 560,9 564,4 568,0 575,8 577,1 578,8 577,7 569,2
Čistý úver všeobecnej vláde *** 153,0 147,4 155,2 153,2 153,2 159,3 160,8 164,4 168,5 169,8 173,2 171,5 160,4
Čistý úver FNM 0,2 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,2
Úvery podnikom a obyvateľstvu 391,3 393,0 392,7 395,2 399,6 400,7 402,5 402,2 405,8 405,8 404,0 404,6 407,6
Úvery v Sk 346,9 346,2 346,7 347,9 350,9 351,6 352,2 351,2 352,6 352,7 352,8 353,2 356,9
– Úvery podnikom 320,4 319,7 319,7 320,5 323,0 322,7 322,2 320,1 320,4 320,0 318,9 318,1 321,0
– Úvery obyvateľstvu 26,5 26,5 27,0 27,4 27,9 28,9 30,0 31,1 32,2 32,7 33,9 35,1 35,9
Úvery v cudzej mene 44,4 46,8 46,0 47,3 48,7 49,1 50,3 51,0 53,2 53,1 51,2 51,4 50,7
P A S Í V A  
LIKVIDNÉ PASÍVA [M2] 472,7 470,9 482,1 476,7 479,6 482,0 484,1 492,5 496,0 494,4 504,9 504,9 523,6
PENIAZE [M1] 147,2 143,1 151,6 143,0 138,0 138,7 142,5 139,2 138,6 138,2 139,4 142,1 153,9
OBEŽIVO MIMO BÁNK [M0] 49,8 50,2 50,4 49,8 49,4 50,2 50,1 50,2 50,1 50,5 51,6 52,4 57,5
NETERMINOVANÉ VKLADY 97,4 92,9 101,2 93,2 88,6 88,5 92,4 89,0 88,5 87,7 87,8 89,7 96,4
– obyvateľstvo 41,6 43,3 43,5 41,6 41,8 41,4 41,2 41,6 41,0 40,5 40,7 40,1 40,5
– podniky 55,1 48,8 56,1 49,9 46,0 46,5 50,4 46,6 46,7 46,4 46,5 49,0 54,9
– poisťovne 0,7 0,8 1,6 1,7 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 1,0
QUASI PENIAZE [QM] 325,5 327,8 330,5 333,7 341,6 343,3 341,6 353,3 357,4 356,2 365,5 362,8 369,7
TERMINOVANÉ VKLADY 257,0 261,8 264,0 266,8 273,2 273,1 272,1 282,8 284,0 283,7 289,1 286,4 296,7
– obyvateľstvo 211,6 214,4 216,4 217,2 218,8 219,5 220,8 222,7 224,6 225,8 226,6 229,1 238,4
– podniky 31,8 32,9 33,5 34,3 38,1 36,6 35,5 44,6 43,5 41,8 46,0 40,2 41,3
– poisťovne 13,6 14,5 14,1 15,3 16,3 17,0 15,8 15,5 15,9 16,1 16,5 17,1 17,0
VKLADY V CUDZEJ MENE 68,5 66,0 66,5 66,9 68,4 70,2 69,5 70,5 73,4 72,5 76,4 76,4 73,0
– obyvateľstvo 49,6 49,7 49,7 49,5 49,2 49,4 50,3 49,9 50,3 51,0 50,9 50,7 49,7
– podniky 18,9 16,3 16,8 17,4 19,2 20,8 19,2 20,6 23,1 21,5 25,5 25,7 23,3
OSTATNÉ ČISTÉ POLOŽKY 112,6 106,9 106,8 114,5 111,6 113,7 111,0 103,6 112,0 116,4 112,5 111,6 96,2
 
    Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
Údaje sú prepočítané od roku 1993 na metodiku roku 2001:
**/   Čisté zahraničné aktíva vrátane štátnych cenných papierov v držbe nerezidentov
***/   Čistý úver všeobecnej vláde je navýšený o držbu štátnych cenných papierov nerezidentami a nebankovými subjektami