en en

2002

Menový prehľad vo fixnom kurze v roku 2002

(mld. Sk)

A K T Í V A 1.1. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12.
Fixný kurz Sk/USD 48,467 48,467 48,467 48,467 48,467 48,467 48,467 48,467 48,467 48,467 48,467 48,467 48,467
Fixný kurz Sk/EUR 42,760 42,760 42,760 42,760 42,760 42,760 42,760 42,760 42,760 42,760 42,760 42,760 42,760
ČISTÉ ZAHRANIČNÉ AKTÍVA 102,9 104,4 116,4 100,0 111,0 105,2 104,8 223,0 229,9 248,9 248,6 262,0 249,5
ZAHRANIČNÉ AKTÍVA 320,2 318,4 315,3 307,4 306,0 301,7 302,2 436,5 430,1 439,6 435,8 449,3 451,6
ZAHRANIČNÉ PASÍVA 217,3 214,0 198,9 207,4 195,0 196,5 197,4 213,5 200,2 190,7 187,2 187,3 202,1
ČISTÉ DOMÁCE AKTÍVA 577,0 564,0 558,4 566,0 551,8 563,5 574,1 469,7 466,4 440,8 446,1 440,8 464,2
DOMÁCE ÚVERY 691,6 698,5 683,5 691,1 689,3 696,9 706,0 597,6 607,0 588,3 597,1 596,8 615,0
Čistý úver všeobecnej vláde 347,4 351,6 368,0 370,7 368,7 374,7 373,4 271,2 272,9 263,6 264,6 260,6 272,2
Čistý úver FNM 8,4 9,0 5,8 6,2 3,1 3,4 9,8 -0,7 4,4 -8,4 -3,8 -6,2 -3,1
Úvery podnikom a obyvateľstvu 335,8 337,9 309,7 314,2 317,5 318,8 322,8 327,1 329,7 333,1 336,3 342,4 345,9
Úvery v Sk 282,3 283,9 254,6 258,4 262,1 264,1 267,9 271,3 273,2 276,9 278,9 282,6 286,6
– Úvery podnikom 230,4 231,7 202,0 205,9 208,8 209,8 212,8 214,9 216,7 219,3 220,5 223,2 225,3
– Úvery obyvateľstvu 51,9 52,2 52,6 52,5 53,3 54,3 55,1 56,4 56,5 57,6 58,4 59,4 61,3
Úvery v cudzej mene 53,5 54,0 55,1 55,8 55,4 54,7 54,9 55,8 56,5 56,2 57,4 59,8 59,3
P A S Í V A  
LIKVIDNÉ PASÍVA [M2] 679,9 668,4 674,8 666,0 662,8 668,7 678,9 692,7 696,3 689,7 694,7 702,8 713,7
PENIAZE [M1] 228,5 217,8 214,2 210,3 210,6 212,1 218,7 219,3 222,5 221,1 222,8 227,0 246,1
OBEŽIVO MIMO BÁNK [M0] 81,0 79,7 80,1 79,6 78,8 79,0 79,6 79,3 80,4 80,7 81,4 83,1 84,2
NETERMINOVANÉ VKLADY 147,5 138,1 134,1 130,7 131,8 133,1 139,1 140,0 142,1 140,4 141,4 143,9 161,9
– obyvateľstvo 67,1 68,1 68,6 67,9 67,8 68,3 69,9 69,6 70,0 69,7 69,4 70,0 73,1
– podniky 78,4 68,5 64,1 61,5 62,6 63,2 67,9 68,1 70,6 69,4 71,1 72,6 85,5
– poisťovne 2,0 1,5 1,4 1,3 1,4 1,6 1,3 2,3 1,5 1,3 0,9 1,3 3,3
QUASI PENIAZE [QM] 451,4 450,6 460,6 455,7 452,2 456,6 460,2 473,4 473,8 468,6 471,9 475,8 467,6
TERMINOVANÉ VKLADY 346,3 346,7 354,9 352,7 344,4 347,4 346,3 352,5 352,6 349,8 353,9 356,5 350,1
– obyvateľstvo 256,3 258,8 260,4 258,2 254,9 252,9 249,0 247,1 246,7 245,6 247,5 247,0 250,4
– podniky 67,2 65,0 71,3 71,4 67,6 72,3 73,9 80,8 85,6 84,5 90,3 94,3 82,0
– poisťovne 22,8 22,9 23,2 23,1 21,9 22,2 23,4 24,6 20,3 19,7 16,1 15,2 17,7
VKLADY V CUDZEJ MENE 105,1 103,9 105,7 103,0 107,8 109,2 113,9 120,9 121,2 118,8 118,0 119,3 117,5
– obyvateľstvo 67,4 67,1 66,9 66,5 68,0 69,8 72,3 73,6 74,7 75,6 75,6 74,8 74,3
– podniky 37,7 36,8 38,8 36,5 39,8 39,4 41,6 47,3 46,5 43,2 42,4 44,5 43,2
OSTATNÉ ČISTÉ POLOŽKY 114,6 134,5 125,1 125,1 137,5 133,4 131,9 127,9 140,6 147,5 151,0 156,0 150,8

Vybrané položky Menového prehľadu – analytické časové rady (úprava prítomnosti) 1)

  1.1. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12.
Čisté zahraničné aktíva 107,1 108,6 120,6 104,3 115,4 109,6 109,3 227,5 234,5 253,6 253,4 266,8 254,6
Čistý úver všeobecnej vláde 242,4 246,6 251,6 255,1 253,1 259,1 263,3 269,4 272,7 267,0 270,8 266,8 279,6
Úvery podnikom a obyvateľstvu 450,3 452,4 455,7 460,2 463,5 464,8 468,8 473,1 475,7 479,1 482,3 488,4 491,9

Vybrané položky Menového prehľadu – analytické časové rady (úprava minulosti) 1)

  1.1. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12.
Čisté zahraničné aktíva 102,9 104,4 116,4 100,0 111,0 105,2 104,8 223,0 229,9 248,9 248,6 262,0 249,5
Čistý úver všeobecnej vláde 235,0 239,2 244,2 247,7 245,7 251,7 255,9 262,0 265,3 259,6 263,4 259,4 272,2
Úvery podnikom a obyvateľstvu 304,3 306,4 309,7 314,2 317,5 318,8 322,8 327,1 329,7 333,1 336,3 342,4 345,9
 
    Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
1)   Časové rady sú upravené o emisie reštrukturalizačných dlhopisov, bilančné položky bánk, ktoré ukončili činnosť v rokoch 2000-2002, účtovné presuny v rámci reštrukturalizácie vybraných bánk v roku 2000 a konverziu úverov na dlhopisy (predmetné úpravy sa týkajú úverov podnikom a obyvateľstvu).