en en

2005

MENOVÝ PREHĽAD

vo fixnom kurze v roku 2005
(mld. Sk)

A K T Í V A 1.1. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12.*
Fixný kurz Sk/USD 28,496 28,496 28,496 28,496 28,496 28,496 28,496 28,496 28,496 28,496 28,496 28,496 28,496
Fixný kurz Sk/EUR 38,796 38,796 38,796 38,796 38,796 38,796 38,796 38,796 38,796 38,796 38,796 38,796 38,796
  ČISTÉ ZAHRANIČNÉ AKTÍVA 168,9 172,5 184,2 194,0 194,9 171,4 144,9 147,3 141,8 137,0 127,7 136,9 131,4
    ZAHRANIČNÉ AKTÍVA 483,3 494,9 556,1 597,2 592,9 548,6 545,9 551,9 551,5 553,5 538,7 544,8 548,3
    ZAHRANIČNÉ PASÍVA 314,4 322,4 371,9 403,2 398,0 377,2 401,0 404,6 409,7 416,5 411,0 407,9 416,9
ČISTÉ DOMÁCE AKTÍVA 615,6 600,1 594,9 578,0 587,4 597,4 631,6 635,9 649,5 656,5 670,9 662,7 708,0
  DOMÁCE ÚVERY 770,0 764,0 770,8 775,1 771,5 780,0 787,9 797,4 814,8 828,9 836,8 851,6 901,6
    Čistý úver verejnej správe 368,6 356,2 360,4 354,3 343,8 343,6 339,2 339,8 347,3 350,7 348,5 352,3 390,2
    – čistý úver verejnej správe (bez FNM) 371,8 359,4 363,3 357,2 346,7 345,8 343,2 342,7 351,2 355,8 352,6 356,8 395,2
    – čistý úver FNM -3,2 -3,2 -2,9 -2,9 -2,9 -2,2 -4,0 -2,9 -3,9 -5,1 -4,1 -4,5 -5,0
    Úvery podnikom a obyvateľstvu 401,4 407,8 410,4 420,8 427,7 436,4 448,7 457,6 467,5 478,2 488,3 499,3 511,4
      Úvery v Sk 318,3 322,3 326,8 333,1 332,8 339,8 350,0 356,1 365,9 376,0 383,3 392,8 398,5
        – Úvery podnikom 201,6 203,5 205,6 208,5 204,7 206,5 211,7 213,7 218,4 223,8 226,5 232,0 233,5
        – Úvery obyvateľstvu 116,7 118,8 121,2 124,6 128,1 133,3 138,3 142,4 147,5 152,2 156,8 160,8 165,0
      Úvery v cudzej mene 83,1 85,5 83,6 87,7 94,9 96,6 98,7 101,5 101,6 102,2 105,0 106,5 112,9
P A S Í V A  
PEŇAŽNÁ ZÁSOBA [M2] 784,5 772,6 779,1 772,0 782,3 768,8 776,5 783,2 791,3 793,5 798,6 799,6 839,4
  PENIAZE [M1] 309,6 299,4 315,7 313,1 318,6 326,8 331,0 341,1 344,4 348,0 354,1 359,3 386,8
    OBEŽIVO MIMO BÁNK [M0] 100,4 100,5 101,5 102,8 105,2 106,3 108,1 110,1 111,4 112,6 113,6 114,9 119,8
    NETERMÍNOVANÉ VKLADY 209,2 198,9 214,2 210,3 213,4 220,5 222,9 231,0 233,0 235,4 240,5 244,4 267,0
      – obyvateľstvo 94,7 97,8 102,6 104,3 106,9 109,5 110,6 113,6 114,4 114,5 115,6 117,2 123,1
      – podniky 113,1 98,1 107,8 103,7 103,9 108,1 109,8 114,2 115,3 117,6 121,5 123,4 138,0
      – poisťovne 1,4 3,0 3,8 2,3 2,6 2,9 2,5 3,2 3,3 3,3 3,4 3,8 5,9
    KVÁZIPENIAZE [QM] 474,9 473,2 463,4 458,9 463,7 442,0 445,5 442,1 446,9 445,5 444,5 440,3 452,6
    TERMÍNOVANÉ VKLADY 386,9 385,1 381,1 381,6 388,7 368,9 368,7 364,9 366,6 362,9 361,5 353,4 358,3
      – obyvateľstvo 223,9 222,9 218,1 213,5 210,5 206,1 203,7 201,6 199,2 196,7 195,6 194,5 197,7
      – podniky 136,4 137,3 138,9 144,5 153,7 139,5 137,5 136,2 138,7 138,2 138,3 131,8 134,2
      – poisťovne 26,6 24,9 24,1 23,6 24,5 23,3 27,5 27,1 28,7 28,0 27,6 27,1 26,4
    VKLADY V CUDZEJ MENE 88,0 88,1 82,3 77,3 75,0 73,1 76,8 77,2 80,3 82,6 83,0 86,9 94,3
      – obyvateľstvo 42,5 41,1 40,3 38,7 37,9 37,7 37,5 37,2 37,6 37,2 37,2 37,2 38,2
      – podniky 45,5 47,0 42,0 38,6 37,1 35,4 39,3 40,0 42,7 45,4 45,8 49,7 56,1
OSTATNÉ ČISTÉ POLOŽKY 154,4 163,9 175,9 197,1 184,1 182,6 156,3 161,5 165,3 172,4 165,9 188,9 193,6

Memorandové položky

  1.1. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12.*
ČZA bankového sektora (bez zahraničných pasív vlády) 359,3 366,8 372,3 401,5 406,8 349,5 329,7 340,9 342,2 330,2 307,3 315,9 304,9
   – z toho: zahraničné aktíva 483,3 494,9 556,1 597,2 592,9 548,6 545,9 551,9 551,5 553,5 538,7 544,8 548,3
   – z toho: zahraničné pasíva 124,0 128,1 183,8 195,7 186,1 199,1 216,2 211,0 209,3 223,3 231,4 228,9 243,4
Čistý úver ústrednej štátnej správe
Čistý úver verejnej správe (bez zahraničných pasív vlády) 244,8 232,9 237,2 233,1 222,7 251,6 247,3 248,0 256,2 261,0 258,9 262,8 300,8
   – z toho: záväzky vlády a FNM 412,4 398,9 376,0 373,7 365,3 369,8 373,0 371,1 372,4 376,5 381,2 391,8 397,1
   – z toho: pohľadávky vlády a FNM 167,6 166,0 138,8 140,6 142,6 118,2 125,7 123,1 116,2 115,5 122,3 129,0 96,3
Zahraničné pasíva vlády 123,8 123,3 123,2 121,2 121,1 92,0 91,9 91,8 91,1 89,7 89,6 89,5 89,4
Vklady ostatného verejného sektora v NBS ** 8,7 9,6 3,0 3,6 3,2 0,7 1,9 0,9 1,2 0,3 0,9 3,2
Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 36,0 39,7 42,4 44,0 45,9 46,4 47,1 47,3 47,0 46,4 46,0 45,9
 
    Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
*   Predbežné údaje.
**   Vklady vyšších územných celkov, vklady vlády z fondov EÚ v cudzej mene a vklady mimorozpočtových prostriedkov orgánov SR v NBS (od 1.1.2005 tvoria súčasť čistého úveru verejnej správe).