en en

2009

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

20082009
12123456789101112 p
Národný príspevok k menovému agregátu M336 91240 34339 91139 52239 33839 63138 66838 29538 24537 79537 55837 87138 872
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny15 08312 26212 91713 64213 37614 06714 58614 33914 22814 49013 62213 50713 793
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny30 86630 87531 25631 47731 41431 67031 88832 12832 43832 33632 59232 66232 341
Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny4 5685 0945 2585 4595 4886 2466 3196 7267 2137 6927 6127 5837 384
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny3 5901 9251 7341 7101 9601 9812 0881 8221 8871 8441 8811 9882 082

p – predbežné údaje