en en

2011

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

20102011
12p123456789101112p
Národný príspevok k menovému agregátu M340 57840 57340 39740 13140 44140 67240 87140 68741 42241 07140 94841 28540 843
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny16 12215 57416 23215 55715 00615 16815 36115 19615 62016 06316 35116 56316 220
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny33 57433 97234 07034 22034 62734 95835 39035 57935 92535 97736 10336 37236 371
Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny8 1498 4758 5708 4748 7309 0679 2678 7509 2208 8719 0438 6948 257
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny2 3353 1894 0833 2962 9783 6852 8204 0575 8205 7764 8734 9353 993

p – predbežné údaje