en en

2012

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

20112012
12p123456789101112p
Národný príspevok k menovému agregátu M340 84340 55740 99441 33441 57342 34741 64442 01941 99041 87141 96142 26243 536
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny16 22016 92817 15716 57416 95916 79416 34916 57216 41816 48616 25316 22515 984
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny36 37136 57536 68236 83937 03737 14736 87037 17436 99337 06936 33736 64536 333
Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny8 2578 9899 3518 8409 1258 9588 8419 1808 8778 3888 3588 3428 567
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny3 9935 7596 5936 5376 7386 2695 1414 6164 3574 1833 5934 5045 566

p – predbežné údaje