en en

2020

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

2019 2020
12p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12p
Národný príspevok k menovému agregátu M3 69 449
69 300
69 577
69 370
70 833
71 317
72 197
72 005
72 642
73 372
73 809
74 479
75 636
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny 19 246 19 443
19 606
19 583
20 937
22 413
23 748
24 053
24 347
24 713
25 179
25 594
26 171
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny 62 054
61 997
62 394
62 671
63 038
63 309
63 521
63 904
64 328
64 678
64 858
65 181
65 043
Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny 29 583
25 882
25 943
26 085
27 137
27 510
29 100
28 809
29 629
30 426
30 021
29 536
32 813
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny 31 529
30 449
30 270
29 695
30 304
30 158
31 079
31 655
32 191
32 337
32 127
31 463
31 942

p – predbežné údaje