en en

2022

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2021 2022
12 1 2 3 4 5 6 7 8p 9 10 11 12p
Národný príspevok k menovému agregátu M3 81 392 80 416 80 434 80 512 81 614 81 629 81 905 82 770 82 722        
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny 30 587 30 816 31 150 31 366 31 578 31 495 31 800 31 886 31 971        
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny 69 829 70 568 71 007 71 778 72 355 73 326 74 050 74 670 75 378        
Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny 36 152 35 691 35 983 36 537 37 331 37 793 38 536 38 586 38 994        
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny 52 060 57 202 57 844 56 932 59 842 57 962 48 985 41 860 37 923        

p – predbežné údaje