en en

2008

Predstihový kalendár zverejňovania údajových kategórii SDDS
v gescii Národnej banky Slovenska na 2. polrok 2008

(Posledná aktualizácia: 17.1.2008)

Údajová kategória Poznámka Júl August September Október November December
Analytické účty bankového sektora 1/ deň zverejnenia

referenčné obdobie

31

(VI. 2008)

28

(VII. 2008)

30

(VIII. 2008)

31

(IX. 2008)

28

(X. 2008)

31

(XI. 2008)

Analytické účty centrálnej banky 2/ deň zverejnenia

referenčné obdobie

4, 14, 24

(06/20, 06/30,

07/10)

1, 14, 22

(07/20, 07/31,

08/10)

3, 12, 24

(08/20, 08/31,

09/10)

3, 14, 24

(09/20, 09/30,

10/10)

3, 14, 24

(10/20, 10/31,

11/10)

4, 12, 23

(11/20, 11/30,

12/10)

Úrokové sadzby

– BRIBOR

3/

 

denne denne denne denne denne denne
– ŠPP, ŠD a PP NBS 3/

 

v deň aukcie v deň aukcie v deň aukcie v deň aukcie v deň aukcie v deň aukcie
– priemerné úrokové miery z vkladov a úverov v obchodných

bankách

1/ deň zverejnenia

referenčné obdobie

31

(VI. 2008)

28

(VII. 2008)

30

(VIII. 2008)

31

(IX. 2008)

28

(X. 2008)

31

(XI. 2008)

Platobná bilancia SR 1/ deň zverejnenia

referenčné obdobie

 

 

30

Q2/08

 

 

31

Q3/08

Medzinárodné rezervy 4/ deň zverejnenia

referenčné obdobie

4, 11, 18, 25

(2., 9., 16.,

23.7.2008)

1, 8, 15, 22

(30.7., 6., 13.,

20.8.2008)

2, 5, 12, 19, 26

(27.8., 3., 10.,

17., 24.9.2008)

3, 10, 17, 24, 31

(1., 8., 15., 22.,

29.10.2008)

7, 14, 21, 28,

(5., 12., 19.,

26.11.2008)

5, 12, 19, 29

(3., 10., 17.,

23.12.2008)

Medzinárodné rezervy a cudzomenová likvidita 5/ deň zverejnenia

referenčné obdobie

31

(VI. 2008)

28

(VII. 2008)

30

(VIII. 2008)

31

(IX. 2008)

28

(X. 2008)

31

(XI. 2008)

Medzinárodná investičná pozícia 5/ deň zverejnenia

referenčné obdobie

 

 

30

Q1/08

 

 

31

Q2/08

Výmenné kurzy peňažných prostriedkov v cudzej mene 6/

 

denne denne denne denne denne denne
Zahraničná zadlženosť 1/ deň zverejnenia

referenčné obdobie

 

 

30

Q2/08

 

 

31

Q3/08

Poznámky:

1/ Údaje sú k dispozícií v uvedený deň na internetovej stránke NBS, neskôr sú publikované v publikácii „Menový prehľad“.

2/ Bilancia aktív a pasív NBS je v uvedený deň zverejnená na internetovej stánke NBS a poskytnutá redakcii denníka Hospodárske noviny

3/ Údaje sú k dispozícii na stránkach systému Reuters a Telerate, na internetovej stránke NBS a nasledujúci pracovný deň v denníku Hospodárske noviny.

4/ Údaje sú v piatok poskytované tlačovým agentúram (TASR, ČTK, Reuters…) a v ten istý deň sú k dispozícii aj na internetovej stránke NBS.

Prvý pracovný deň nasledujúceho týždňa sú publikované v denníku Hospodárske noviny.

5/ Údaje sú k dipozícii od uvedeného dátumu iba na internetovej stránke NBS.

6/ Údaje sú poskytované každý pracovný deň agentúram Reuters, Bloomberg, Telerate, k dispozícii sú na internetovej stránke NBS a nasledujúci pracovný deň v denníku Hospodárske noviny.

Predstihový kalendár zverejňovania údajových kategórií SDDS v gescii Národnej banky Slovenska na 1. polrok 2009 bude zverejnený do konca júna 2008.