en en

Zahraničná zadlženosť

Údajová zložka SDDS Popis jednotky Zverejnenie údajov
ostatné referenčné obdobie údaje údaje za predchádzajúce obdobie
Hrubá zahraničná zadlženosť mil USD Q4/14 80 407,0 85 432,7
* Vláda mil USD Q4/14 34 888,5 35 010,2
** Krátkodobý dlh mil USD Q4/14 56,5 118,3
*** Nástroje peňažného trhu mil USD Q4/14 0,0 0,0
*** Pôžičky mil USD Q4/14 0,0 0,0
*** Obchodné úvery mil USD Q4/14 56,5 118,3
*** Ostatné pasíva mil USD Q4/14 0,0 0,0
** Dlhodobý dlh mil USD Q4/14 34 832,0 34 891,9
*** Dlhopisy a zmenky mil USD Q4/14 30 449,6 30 346,3
*** Pôžičky mil USD Q4/14 4 374,2 4 536,2
*** Obchodné úvery mil USD Q4/14 0,0 0,0
*** Ostatné pasíva mil USD Q4/14 8,2 9,4
* Centrálna banka (NBS) mil USD Q4/14 10 198,4 12 885,1
** Krátkodobý dlh mil USD Q4/14 9 987,0 12 674,6
*** Nástroje peňažného trhu mil USD Q4/14 0,0 0,0
*** Pôžičky mil USD Q4/14 6 771,6 7 432,4
*** Hotovosť a vklady mil USD Q4/14 3 215,4 5 242,2
*** Ostatné pasíva mil USD Q4/14 0,0 0,0
** Dlhodobý dlh mil USD Q4/14 211,4 210,5
*** Dlhopisy a zmenky mil USD Q4/14 0,0 0,0
*** Pôžičky mil USD Q4/14 211,4 210,5
*** Hotovosť a vklady mil USD Q4/14 0,0 0,0
*** Ostatné pasíva mil USD Q4/14 0,0 0,0
* Bankový sektor mil USD Q4/14 7 175,9 7 176,3
** Krátkodobý dlh mil USD Q4/14 3 152,4 3 653,2
*** Nástroje peňažného trhu mil USD Q4/14 0,0 0,0
*** Pôžičky mil USD Q4/14 214,0 248,1
*** Hotovosť a vklady mil USD Q4/14 2 870,6 3 297,9
*** Ostatné pasíva mil USD Q4/14 67,8 107,2
** Dlhodobý dlh mil USD Q4/14 4 023,5 3 523,1
*** Dlhopisy a zmenky mil USD Q4/14 1 414,7 1 396,5
*** Pôžičky mil USD Q4/14 1 660,7 1 472,2
*** Hotovosť a vklady mil USD Q4/14 948,1 654,4
*** Ostatné pasíva mil USD Q4/14 0,0 0,0
* Ostatné sektory mil USD Q4/14 13 150,8 13 655,2
** Krátkodobý dlh mil USD Q4/14 5 342,4 5 943,7
*** Nástroje peňažného trhu mil USD Q4/14 6,2 0,0
*** Pôžičky mil USD Q4/14 967,0 1 232,7
*** Hotovosť a vklady mil USD Q4/14 0,0 0,0
*** Obchodné úvery mil USD Q4/14 4 369,2 4 711,0
*** Ostatné pasíva mil USD Q4/14 0,0 0,0
** Dlhodobý dlh mil USD Q4/14 7 808,4 7 711,5
*** Dlhopisy a zmenky mil USD Q4/14 3 500,6 3 525,4
*** Pôžičky mil USD Q4/14 4 277,0 4 151,3
*** Hotovosť a vklady mil USD Q4/14 0,0 0,0
*** Obchodné úvery mil USD Q4/14 30,8 34,8
*** Ostatné pasíva mil USD Q4/14 0,0 0,0
* Priame investície: medzipodnikové pôžičky mil USD Q4/14 14 993,4 16 705,9
** z toho: krátkodobý dlh mil USD Q4/14 5 670,8 6 331,4
** dlhodobý dlh mil USD Q4/14 9 322,6 10 374,5
** Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí mil USD Q4/14 58,4 49,8
** Pasíva voči priamym zahraničným investorom mil USD Q4/14 14 934,9 16 656,2