en en

Týždeň slovenských knižníc 2024

a Týždeň otvoreného vzdelávania 2024

– program Centrálnej knižnice NBS

Pozývame vás na podujatia, ktoré pripravila Centrálna knižnica NBS v rámci Týždňa slovenských knižníc 2024 a Týždňa otvoreného vzdelávania 2024.

Utorok 5. 3. 2024
9.00 – 13.00 h
Kongresová sála NBS

Poster Týždeň slovenských knižníc 2024
Týždeň slovenských knižníc 2024 a Týždeň otvoreného vzdelávania 2024 - program Centrálnej knižnice NBS
Špecializované knižnice v Bratislave
(9:20 – 10:40)
 • Centrálna knižnica NBS
  Mgr. Jana Jelínková, PhD.
 • Knižnica Ekonomického ústavu SAV
  Božena Vďačná
 • Parlamentná knižnica (NR SR)​
  PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD.
 • Slovenská ekonomická knižnica (EUBA)
  Mgr. Jitka Kmeťová, Mgr. Ladislava Katrincová
Digitálny svet
(11:00-12:00)
 • Digitálny webový archív Univerzitnej knižnice v Bratislave
  PhDr. Jana Matúšková, Ing. Peter Hausleitner
 • COSTAID – Coping Strategies Against Information Disorder
  Mgr. Alena Valjašková, PhD.
 • Ako naplno využiť potenciál digitálnych zdrojov
  Mgr. Ján Gondoľ, PhD.
Diskusia

Streda 6. 3. 2024
9.00 – 12.00 h
Kongresová sála NBS

Čriepky z histórie Bratislavy​​ a osobnosti na zberateľských eurominciach
 • Bratislavský richtár Michal Gomboš a kauza deficitu sirotskej pokladnice
  Doc., Mgr. Ivona Kollárová, PhD., Historický ústav SAV
 • PamMap.sk – pamäťový portál
  prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., Katedra archívnictva a muzeológie Fif UK
 • Alfréd Wetzler
  Mgr. Eva Pindjáková, Knižnica Ružinov a Ing. Martin Chren, starosta MČ Bratislava-Ružinov
Diskusia


Na podujatia sa nemusíte dopredu prihlasovať, ale budeme radi, ak tak urobíte. Kontakty nájdete na stránke Centrálna knižnica NBS.