en en

Upozornenie NBS: Čo je to scam? Nenechajte sa podviesť!

Dostali ste už niekedy e-mail, SMS, telefonát od zdanlivo hodnovernej osoby alebo finančnej inštitúcie (napríklad banky, poisťovne či investičnej spoločnosti)? Žiadali Vás, aby ste zadali svoje osobné údaje ako napríklad číslo Vášho bankového účtu, PIN kód, heslo alebo akýkoľvek iný citlivý osobný údaj? Prípadne Vás žiadali, aby ste uhradili vopred platby alebo poplatky? S  najväčšou pravdepodobnosťou išlo o scam, čiže podvod.

Na čo si dávať pozor?

 • E-mail alebo SMS môžu vyzerať hodnoverne, ale pri bližšom pohľade má podozrivé znaky, ako napríklad neznáme, čudné meno, adresa odosielateľa, obsahuje gramatické a štylistické chyby.
 • Cez email Vás môžu žiadať, aby ste klikli na odkaz na internetovú stránku. Môžete tak byť presmerovaný na podvodnú internetovú stránku, ktorá pod zámienkou napríklad aktualizácie on-line bankovníctva požaduje zadanie Vašich prihlasovacích údajov do interbankingu.
 • Internetová stránka môže vyzerať hodnoverne, ale pozorný používateľ zistí, že neobsahuje bezpečnostné znaky:
  • piktogram zeleného zámku na začiatku riadku s internetovou adresou,
  • označenie https,
  • je graficky nedokonalá,
  • pôsobí ako zle načítaná,
  • obsahuje gramatické chyby.

Ako funguje scam?

Ak zadáte požadované osobné údaje, ako sú napríklad číslo bankového účtu, používateľské meno a heslo, môžu byť zneužité tak, že Vám odcudzia peňažné prostriedky z Vášho účtu alebo platobnej karty.

Čo robiť, keď ste sa stali obeťou scamu?

 • Bezodkladne to oznámte Vašej finančnej inštitúcii.
 • Obráťte sa aj na políciu, ktorá je najbližšie Vášmu bydlisku.
 • Oznámte to NBS, ktorá preverí, či ide o podvod a prípadne zverejní varovanie. Pomôžete tým ostatným spotrebiteľom.

Cenná rada

 • Na takéto emaily, SMS alebo telefonáty neodpovedajte a  neklikajte na prílohy a linky.
 • Finančné inštitúcie nikdy aktívne nežiadajú overenie osobných údajov, teda Vám nikdy nebudú volať ani písať aby si ich overili alebo získali.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.