en en

Pomocník pri vyhľadávaní na stránke

Chcem sa vrátiť späť na vyhľadávanie

1. Funguje vyhľadávanie aj vnútri formátu .pdf či iných formátoch?

Áno. Frázy a slovíčka vnútri dokumentov Adobe Acrobat vo formáte .pdf sa zobrazia vo výsledku vyhľadávania. Vyhľadávanie tiež podporuje formáty súborov Adobe postScript (ps), Lotus 1-2-3 (wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku), Lotus WordPro (lwp), MacWrite (mw), formáty používané Microsoft Office (xls, ppt, doc, wks, wps, wdb, wri, rtf), ShockWave Flash (swf) a text (ans, txt).

2. Dokážem vyhľadať aj ucelenú frázu?

Áno. Frázu treba napísať do úvodzoviek. Napíšte do úvodzoviek spojenie „Menová politika“ a vyhľadávanie zobrazí všetky výsledky, kde sa nachádza fráza menová politika.

3. Chcem vyhľadávať iba v určitom formáte súborov

Ak chcete vyhľadávať slová iba v jednom formáte, napríklad .pdf, napíšete za slovo, ktoré hľadáte slovo „filetype:“ a formát súboru, napríklad „filetype:pdf“. Celé spojenie potom bude vyzerať napríklad takto. Vyhľadávate frázu: „Menová politika“ filetype:pdf (teda vo formáte .pdf)

4. Chcem vyhľadávať iba na niektorej z podstránok stránky www.nbs.sk

Namiesto slovíčka „filetype:“ napíšete „site:“ a názov podstránky. Konkrétny výsledok teda môže vyzerať takto: „Menová politika“ site: https://nbs.sk/informacie-pre-media – v tomto prípade sa zobrazia všetky materiály obsahujúce frázu „Menová politika“ na danej podstránke.

5. Chcem nájsť všetky gramatické formy slova. Napríklad banka, bankár, bankovka

Do vyhľadávacieho pola stačí zadať základ slova a pridať k nemu hviezdičku (*). V tomto prípade zadáme bank* a výsledky vyhľadávania budú všetky slová, ktorých základ je bank, teda aj bankár, banka, bankovka, Národná banka a iné.

6. Načo je dobré znamienko + vo vyhľadávaní

Vyhľadávacia služba ignoruje niektoré slová, ktoré sa bežne používajú, napríklad zámená a spojky. Ak je bežne používané slovo potrebné pri vyhľadávaní umiestni sa pred dané slovo znamienko +. Ak chcete vyhľadávať spojenie hospodárska a menová únia potrebujete dať pred samohlásku a znamienko +. Vyhľadávanie bude vyzerať takto hospodárska +a menová únia.

7. Rozlišuje vyhľadávanie veľké a malé písmená?

Nie. Je úplne jedno či napíšete Národná banka Slovenska, alebo národná banka slovenska. Výsledok vyhľadávania bude ten istý.

8. Zvoľte vhodné kľúčové slová

Hľadáte ako sa dostať k pamätnej minci zo 17. novembra? Zadajte konkrétny výraz: euro 17. november pamätná minca a nie výraz: euro minca november.

9. Nájdite stránky podľa odkazov

Chcete nájsť stránku, ktorá hyperlinkom odkazuje na Európsku centrálnu banku, alebo jednu z centrálnych bánk? Do vyhľadávania zadajte frázu: „Menová politika“ link:www.ecb.int. Výsledkom vyhľadávania budú všetky stránky, ktoré obsahujú frázu „Menová politika“ a obsahujú tiež prelinkovanie na stránku Europskej centrálnej banky.

10. Operátory OR a NOT

Ak potrebujete nájsť alternatívu slov používajte operátor OR. Po zadaní slov: menova OR politika vyhľadávač nájde všetky stránky, kde sa nachádza slovíčko menova (samozrejme s diakritikou) alebo politika.

Operátor NOT funguje tak, že z výberu vylúči stránky, ktoré obsahujú zadané slovíčko. V prípade výrazu: menova NOT politika nájde vyhľadávanie všetky stránky so slovom menová, ktoré neobsahujú slovo politika.