en en

Competitiveness Research Network (CompNet)

CompNet je výskumnou sieťou, ktorá združuje odborníkov z oblasti konkurencieshopnosti v záujme vytvorenia konzistentného analytického rámca pre hodnotenie konkurencieschopnosti, ktorý umožní lepšie pochopiť vzťahy medzi jednotlivými zdrojmi konkurencieschopnosti a dosiahnutými výsledkami. Výskum pokrýva všetky úrovne ekonomiky.

Medzi najdôležitejšie prínosy spolupráce v rámci tejto siete patria zistenia týkajúce sa produktivity a vývoznej konkurencieschopnosti európskych krajín vychádzajúce z harmonizovaných podnikových údajov. Bližšie informácie o organizácii, výstupoch a členoch tejto siete sú dostupné na stránke CompNetu.