en en

Price-setting Microdata Analysis Network (PRISMA)

Price-setting Microdata Analysis Network (PRISMA) je výskumná spolupráca v rámci Eurosystému, ktorej mandát uplynul v roku 2022. Jej hlavným cieľom bolo využiť individuálne cenové údaje na hlbšie porozumenie tvorby cien v EU a lepšieho pochopenia dynamiky transmisie menovej politiky.

PRISMA nadväzovala na analýzy, ktoré vznikli v rámci Inflation Persistence Network (IPN) z prvej polovice nultých rokov, avšak priniesla významné inovácie, obzvlášť v podobe využitia nových zdrojov dát (scanner data, automaticky sťahované údaje z internetových obchodov) a robustnejším prepojením makroekonomických modelov s mikroekonomickými empirickými zisteniami.

V dôsledku mimoriadnej situácie v podobe pandémie COVID 19 sa PRISMA tiež zaoberala vplyvom masívneho ekonomického šoku spôsobenou pandémiou na infláciu. Bližšie informácie o výsledkoch spolupráce v rámci PRISMA sú dostupné na stránke ECB.