en en

Konferencia "Výzvy menovej politiky z pohľadu malej otvorenej ekonomiky"

Národná banka Slovenska zorganizovala v dňoch 23. a 24. novembra 2016 výskumnú konferenciu na tému výziev menovej politiky a možností netradičných menových politík z pohľadu malej otvorenej ekonomiky pod názvom Monetary Policy Challenges from a Small Country Perspective.

Konferenciu otvoril guvernér NBS Jozef Makúch. „V súčasnosti čelíme výzvam z pohľadu inovácií nástrojov menovej politiky. O fungovaní nových nástrojov vieme oveľa viac než keď ECB rozbiehala program nákupu aktív, ale mnohé otázky sú stále otvorené. Veľa zaujímavých otázok sa týka práve malých otvorených ekonomík s menej likvidnými finančnými trhmi, ako je aj Slovensko,“ zdôraznil vo svojom úvodnom slove guvernér Jozef Makúch.

Hlavné príspevky na konferencie predniesli Randall Kroszner, profesor ekonómie na Chicago Booth School of Business a bývalý člen Rady guvernérov Federálneho rezervného systému, a Andrew Filardo, riaditeľ odboru menovej politiky Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) a bývalý člen zboru ekonomických poradcov prezidenta USA.

Profesor Kroszner vo svojej prednáške pripomenul, že počas krízy sú potrebné aj výnimočné opatrenia a je povinnosťou centrálnych bánk využiť svoje právomoci na odvrátenie negatívnej dlhovej a deflačnej špirály. Tieto výnimočné opatrenia sú však len dočasné a nie je možné sa na ne spoliehať dlhodobo. V diskusii s Ľubošom Pástorom, členom Bankovej rady NBS, profesor Kroszner zdôraznil potrebu porozumieť aj nezamýšľaným dôsledkom politiky, ktoré sa môžu prejaviť až v dlhšom období.

Andrew Filardo sa venoval optimálnemu nastaveniu cieľov menovej politiky. Argumentoval, že centrálne banky sa musia okrem cenovej stability snažiť dosiahnuť aj finančnú a kurzovú stabilitu. Pri optimálnom rámci sa nástroje menovej a makroprudenciálnej politiky navzájom dopĺňajú, kým v nepriaznivom prípade si môžu konkurovať.

Ďalšími témami, o ktorých sa diskutovalo boli odhady vplyvov jednotlivých netradičných menových politík na infláciu, rast ekonomiky a nezamestnanosť, otázku správneho načasovania a poradia implementácie netradičných menových politík, príčiny a dôsledky súčasnej nízkej inflácie, dôležitosť komunikácie centrálnej banky ako jedného z nástrojov menovej politiky, a otázky transmisie menovej politiky v malých otvorených ekonomikách.

Program konferencie a prezentované práce

Zobraziť fotogalériu – 1.deň

Zobraziť fotogalériu – 2.deň

Jozef Makúch, guvernér NBS
Jozef Makúch
Martin Šuster, riaditeľ odboru výskumu NBS
Martin Šuster
Ján Tóth, viceguvernér NBS
Ján Tóth
Randall Kroszner
Randall Kroszner
Andrew Filardo
Andrew Filardo
Caroline Stern
Caroline Stern
Pavel Gertler
Pavel Gertler
výskumná konferencia 2016
účastníci konferencie
výskumná konferencia 2016
účastníci konferencie
výskumná konferencia 2016
účastníci konferencie