en en

Cesnak Martin

Výskum, Cesnak Martin

starší výskumný pracovník

Oblasť výskumu:
  • finančná stabilita
  • úvery domácnostiam
  • ceny nehnuteľností
  • analýzy mikroúdajov

2023

CESNAK, Martin. 2023. Rozklad rastu úverov domácnostiam, Príležitostná štúdia NBS, č. 1/2023.

2023

KUPKOVIČ, Patrik – CESNAK, Martin. 2023. House Prices under Pressure: The Effect of Rising Borrowing Costs and Inflation. Analytická štúdia NBS, č. 3/2023.

2021

CESNAK, Martin – KLACSO, Ján – VASIĽ, Roman. 2021. Analýza vplyvu opatrení v oblasti poskytovania úverov domácnostiam. Príležitostná štúdia NBS, č. 3/2021.

2021

CESNAK, Martin – KLACSO, Ján. 2021. Hodnotenie cien rezidenčných nehnuteľností na Slovensku – štrukturálny prístup. Výskumná štúdia NBS, č. 3/2021.

2021

CESNAK, Martin – CUPÁK, Andrej – KLACSO, Ján – ŠUSTER, Martin. 2021. Osudy zadlžených domácností počas koronakrízy: výsledky prieskumu na Slovensku. Príležitostná štúdia NBS, č. 2/2021.

2020

CESNAK, Martin – CUPÁK, Andrej – JURAŠEKOVÁ KUCSEROVÁ, Judita – JURČA, Pavol – KLACSO, Ján – KOŠÚTOVÁ, Anna – MORAVČÍK, Andrej – ŠUSTER, Martin. 2020. Vplyv koronakrízy na finančnú situáciu a očakávania zadlžených domácností. Príležitostná štúdia NBS, č. 3/2020.

Dátum Číslo Názov