en en

Cupák Andrej

Cupák Andrej

starší výskumný pracovník

Oblasť výskumu:
  • ekonómia domácností a rodinné financie
  • vzdelávanie a finančná gramotnosť
  • socio-ekonomické nerovnosti
  • mikrodáta
  • aplikovaná mikroekonómia

2021

BROKEŠOVÁ, Zuzana – CUPÁK, Andrej – LEPINTEUR, Anthony – RIZOV, Marian. 2021. Wealth, Assets and Life Satisfaction : A Metadata Instrumental-Variable Approach. Výskumná štúdia NBS 4/2021, 33 s.

2021

CESNAK, Martin – CUPÁK, Andrej – KLACSO, Ján – ŠUSTER, Martin. 2021. Fates of indebted households during the Corona crisis : Survey results from Slovakia. Príležitostná štúdia NBS. 35 s.

2021

CUPÁK, Andrej. 2021. Seniori a finančná gramotnosť. In Blogy NBS, 21.04.2021.

2021

CUPÁK, Andrej. 2021. Vedie bohatstvo k šťastiu? Nie tak úplne. In Blogy NBS, 15.01.2021.

2015

CUPÁK, Andrej – STRACHOTOVÁ, Anna. 2015. Výsledky druhej vlny HFCS. Príležitostná štúdia NBS. 70 s.

2021

CUPÁK, Andrej – FESSLER, Pirmin – SILGONER, Maria Antoinette – ULBRICH, Elisabeth. 2021. Exploring Differences in Financial Literacy Across Countries : The Role of Individual Characteristics and Institutions. In Social Indicators Research. 15. May 2021.

2021

CUPÁK, Andrej – FESSLER, Pirmin – SCHNEEBAUM, Alyssa. 2020. Gender differences in risky asset behavior: the importance of self-confidence and financial literacy. In Finance Research Letters, published: 08 December 2020.

2021

TÓTH, Peter – CUPÁK, Andrej – RIZOV, Marian. 2020. Measuring the efficiency of VAT reforms: a demand system simulation approach. In Oxford Economic Papers, July 2021, Vol. 73, Issue 3, p. 1218-1243.

2019

CUPÁK, Andrej – KOLEV, I. Gueorgui – BROKEŠOVÁ, Zuzana. 2019. Financial literacy and voluntary savings for retirement: novel causal evidence, The European Journal of Finance, vol. 25(16), pages 1606–1625.

2018

CUPÁK, Andrej – FESSLER, Pirmin – SILGONER, Maria Antoinette – SCHNEEBAUM, Alyssa. 2018. Decomposing gender gaps in financial literacy: New international evidence. In Economics Letters, vol. 168, pp. 102-106.

2018

CIAIAN, Pavel – CUPÁK, Andrej – POKRIVČÁK, Ján – RIZOV, Marian. 2018. Food consumption and diet quality choices of Roma in Romania: a counterfactual analysis. In Food Security, vol. 10, no. 2, pp. 437-456.

2017

BRAHA, Kushtrim – CUPÁK, Andrej – POKRIVČÁK, Ján – QINETI, Artan – RIZOV, Marian. 2017. Economic analysis of the link between diet quality and health : Evidence from Kosovo. In Economics & Human Biology, vol. 27, pp. 261-274.

2016

CUPÁK, Andrej – POKRIVČÁK, Ján – RIZOV, Marian. 2016. Demand for food away from home in Slovakia, Czech Journal of Economics and Finance, vol. 66(4), pages 354–369.

2016

CUPÁK, Andrej – POKRIVČÁK, Ján – RIZOV, Marian. 2016. Diverzita spotreby potravín na Slovensku. In Politická ekonomie, roč. 64, č. 5, s. 608-626.

2015

CUPÁK, Andrej – POKRIVČÁK, Ján – RIZOV, Marian. 2015. Food demand and consumption patterns in the new EU member states: The case of Slovakia, Journal of Economics (Ekonomický časopis), vol. 63(4), pages 339–358.

Vybrané externé publikácie – kapitoly v knihách

2021

CHECCHI, Danielle – CUPÁK, Andrej – MUNZI, Teresa. 2021. Empirical challenges comparing inequality across countries.  The case of middle-income countries from the LIS database”, In Inequality in the Developing World. Edited by Carlos Gradín, Murray Leibbrandt, and Finn Tarp. Oxford University Press.

Vybrané externé publikácie – výskumné štúdie

2021

CUPÁK, Andrej – CIAIAN, Pavel – KANCS, d’Artis. 2021. Comparing the immigrant-native pay gap : a novel evidence from home and host countries. Luxembourg : Luxembourg Income Study (LIS), 2021. 43 pages. LIS Working Paper SeriesLIS Working Paper Series ; 2021/810.

2020

CUPÁK, Andrej – FESSLER, Pirmin – HSU, Joanne W. – PARADOWSKI, Piotr R. 2020. Confidence, financial literacy and investment in risky assets: Evidence from the Survey of Consumer Finances. Washington : Board of Governors of the Federal Reserve System, 2020. 43 pages. Finance and Economics Discussion Series 2020-004.

2015

RIZOV, Marian – CUPÁK, Andrej – POKRIVČÁK, Ján.  2015. Food security and household consumption patterns in Slovakia. LICOS Discussion Papers 360/2015, LICOS – Centre for Institutions and Economic Performance, KU Leuven.

Dátum Číslo Názov