en en

Jurašeková Kucserová Judita

Výskum, Jurašeková Kucserová Judita

starší výskumný pracovník

Oblasť výskumu:
  • analýzy mikroúdajov
  • finančné rozhodovania domácností
  • rozdelenie bohatstva a nerovnosti
  • konvergencia a konkurencieschopnosť

2023

CUPAK, Andrej – JURAŠEKOVÁ KUCSEROVÁ, Judita – KLACSO, Ján – STRACHOTOVÁ, Anna. 2023. Výsledky štvrtej vlny Zisťovania o financiách a spotrebe domácností na Slovensku, Príležitostná štúdia NBS, č. 2/2023.

2021

Judita Jurašeková Kucserová, 2021. “Kto pracuje z domu na Slovensku?“, Analytický komentár NBS, 2021, č. 99.

2020

CESNAK, Martin – CUPÁK, Andrej – JURAŠEKOVÁ KUCSEROVÁ, Judita – JURČA, Pavol – KLACSO, Ján – KOŠÚTOVÁ, Anna – MORAVČÍK, Andrej – ŠUSTER, Martin. 2020. Vplyv koronakrízy na finančnú situáciu a očakávania zadlžených domácností. Príležitostná štúdia NBS, č. 3/2020.

2019

JURAŠEKOVÁ KUCSEROVÁ, Judita – STRACHOTOVÁ, Anna. 2019. Výsledky tretej vlny zisťovania o financiách a spotrebe domácností (HFCS). Príležitostná štúdia NBS, č. 1/2019.

2019

Judita Jurašeková Kucserová, Anna Strachotová, Martin Šuster, 2019. “Bieda finančnej (ne)gramotnosti“, Analytický komentár NBS, 2019, č. 69.

2019

Pavel Gertler, Judita Jurašeková Kucserová, Anna Strachotová, 2019. “Zisťovanie finančnej situácie a spotreby domácností: hlavné zistenia“, Analytický komentár NBS, 2019, č. 68.

2015

Juraj Huček a Judita Jurašeková Kucserová, 2015. “Produkčné schopnosti ekonomiky po roku 2009 a straty, ktoré nedoženieme“, Analytický komentár NBS, 2015, č. 28.

2014

Martin Feješ, Miroslav Gavura, František Hajnovič a Judita Jurašeková Kucserová, 2014. “Perspektívy dlhodobejšieho vývoja slovenskej ekonomiky”, Analytický komentár NBS, 2014, č. 8.

2014

ÓDOR, Ľudovít – JURAŠEKOVÁ KUCSEROVÁ, Judita. 2014. Finding yeti: More robust estimates of output gap in Slovakia. Working Paper NBS, No. Výskumná štúdia NBS, č. 1/2014.

2009

JURAŠEKOVÁ KUCSEROVÁ, Judita. 2009. Efekty menovopolitických šokov na Slovensku. Výskumná štúdia NBS, č. 1/2009.

2009

JURAŠEKOVÁ KUCSEROVÁ, Judita – ÓDOR, Ľudovít – SENAJ, Matúš – ZEMAN, Juraj. 2009. Stručný prehľad vybraných indikátorov konkurencieschopnosti. Krátka analýza NBS, č. 01/2009.

Dátum Číslo Názov