en en

Nevický Martin

Nevický Martin

expert analytik verejných financií

Oblasť výskumu: fiškálna politika, verejné financie, daňová politika, fiškálne pravidlá.

Roky VydaniaPublikácie NBS
2023Martin Nevický, 2023, „Job retention scheme and firm performance during the pandemic – evidence from firm-level data“ Analytická štúdia NBS č. 6.
2022Martin Nevický, 2022, „Ako štátu vznikli vyššie príjmy (a prečo ich míňať len veľmi opatrne)“, Blog NBS.
2022Martin Nevický, 2022, „Slovenské firmy v roku 2021 vyprodukovali viac emisií ako pred pandémiou“, Analytický komentár NBS č. 116.
2021Martin Nevický, 2021, „Ako vyzerá moderný fiškálny rámec v Európe?“, Analytický komentár NBS č. 106.
2017Milan Vaňko, Martin Nevický, 2017, „Fiškálne multiplikátory: prehľad literatúry, ich odhad pre SR“, Analytický komentár NBS č. 42.
Dátum Číslo Názov