en en

Nevický Martin

Nevický Martin

expert analytik
verejných financií

Oblasť výskumu:
  • fiškálna politika
  • verejné financie
  • daňová politika
  • fiškálne pravidlá

2023

NEVICKÝ, Martin. 2023. Job retention scheme and firm performance during the pandemic – evidence from firm-level data. Analytická štúdia NBS č. 6.

2022

NEVICKÝ, Martin. 2022. Ako štátu vznikli vyššie príjmy (a prečo ich míňať len veľmi opatrne). Blog NBS.

2022

NEVICKÝ, Martin. 2022. Slovenské firmy v roku 2021 vyprodukovali viac emisií ako pred pandémiou. Analytický komentár NBS č. 116.

2021

NEVICKÝ, Martin. 2021. Ako vyzerá moderný fiškálny rámec v Európe?. Analytický komentár NBS č. 106.

Dátum Číslo Názov