en en

Zeleňák Karol

Zeleňák Karol

hlavný expert makroprudenciálnej politiky

Oblasť výskumu: finančná stabilita, makroprudenciálna politika, finančný cyklus.

Roky VydaniaPublikácie NBS
2019Karol Zeleňák. Aktuálne trendy a riziká v slovenskom finančnom sektore, Biatec, 3/2019, NBS, ISSN 1335 – 0900.
2019Karol Zeleňák, 2019. Prečo sa opäť zvýšila úroveň proticyklického kapitálového vankúša. Analytický komentár NBS/67/2019.
2018Karol Zeleňák. Aktuálny vývoj trendov a rizík v slovenskom finančnom sektore, Biatec, č. 6/2018, NBS, ISSN 1335 – 0900.
2017Karol Zeleňák. Analýza trendov a rizík v slovenskom finančnom sektore v roku 2016, Biatec, č. 2/2017, NBS, ISSN 1335 – 0900.
2017Karol Zeleňák. Vývoj v slovenskom finančnom sektore z pohľadu finančnej stability, Biatec, č. 6/2017, NBS, ISSN 1335 – 0900.
Roky Vydania Vybrané externé publikácie
2022Širánová, Zeleňák, 2022. Every Crisis Does Matter – Comparing the Databases of Financial Crisis Events. Review of International Economics.