en en

Zeleňák Karol

Zeleňák Karol

hlavný expert makroprudenciálnej politiky

Oblasť výskumu:
  • finančná stabilita
  • makroprudenciálna politika
  • finančný cyklus

2019

ZELEŇÁK, Karol. 2019. Aktuálne trendy a riziká v slovenskom finančnom sektore. In Biatec, 2019, č. 3.

2018

ZELEŇÁK, Karol. 2018. Aktuálny vývoj trendov a rizík v slovenskom finančnom sektore. In Biatec, 2018, č. 6.

2017

ZELEŇÁK, Karol. 2017. Analýza trendov a rizík v slovenskom finančnom sektore v roku 2016. In Biatec, 2017, č. 2.

2017

ZELEŇÁK, Karol. 2017. Vývoj v slovenskom finančnom sektore z pohľadu finančnej stability, In Biatec, 2017, č. 6.

2022

ŠIRÁNOVÁ, Mária – ZELEŇÁK, Karol. 2022. Every Crisis Does Matter – Comparing the Databases of Financial Crisis Events. In Review of International Economics.

Dátum Číslo Názov