en en

100. výročie narodenia Jána Chryzostoma Korca

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Lícna strana striebornej zberateľskej euromince
Rubová strana striebornej zberateľskej euromince

Ján Chryzostom kardinál Korec (22. 1. 1924 – 24. 10. 2015) sa narodil v Bošanoch. V roku 1939 vstúpil do rehole jezuitov. Po likvidácii reholí a kláštorov bol donútený odísť do civilného života. V roku 1950 bol tajne vysvätený za kňaza a v roku 1951 za biskupa. Biskupskú službu však nemohol vykonávať verejne, preto po celý čas pracoval ako robotník. Pre náboženskú činnosť medzi študentami strávil niekoľko rokov vo väzení. V širokej palete svojich diel vystupoval ako veľký znalec ľudskej duše. Tvoril najmä duchovnú literatúru, ale aj diela, týkajúce sa problémov náboženského života na Slovensku. V januári 1990 sa stal rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, vo februári bol menovaný za nitrianskeho sídelného biskupa. Dňa 28. júna 1991 ho pápež Ján Pavol II. ustanovil za kardinála. Pochovaný je v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci zberateľskej euromince dominuje kompozícia rúk zopätých k modlitbe prepletených ružencom, ktoré sú položené na otvorenej knihe. V pozadí je kríž, na ktorom je prevesená tŕňová koruna. V spodnej časti kompozície je zatvorená kniha a pod ňou v stuhe uvedený nápis UT OMNES UNUM SINT, osobné heslo kardinála vyjadrujúce túžbu po zjednotení všetkých. Vľavo od kompozície je štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu SLOVENSKO a letopočet 2024 sú v opise hornej časti mincového poľa. Vpravo od kompozície je v dvoch riadkoch nominálna hodnota 10 EURO, pod ňou značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora lícnej strany zberateľskej euromince Tomáša Lamača, DiS.

  Rubová strana:
  Na rube zberateľskej euromince je portrét Jána Chryzostoma Korca. Portrét je vľavo doplnený o štylizované iniciálky autora rubovej strany zberateľskej euromince Mgr. art. Petra Valacha PV. V opise zberateľskej euromince je zľava doprava meno JÁN CHRYZOSTOM KOREC oddelené grafickou značkou od letopočtov jeho narodenia a úmrtia 1924 – 2015. Portrét od nápisu oddeľuje krivka v opise.

 • Údaje o minci
  Autor:Tomáš Lamač, DiS. (averz), Mgr. art. Peter Valach (reverz)
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:• TRPITEĽ ZA VIERU • JÁN CHRYZOSTOM KARDINÁL KOREC
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:4 050 kusov v bežnom vyhotovení
  9 350 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:22. 1. 2024