en en

Upozornenie na službu poskytovania výpisov alebo potvrdení o bezdlžnosti prostredníctvom webstránok Centrálneho registra dlžníkov SR (CERD)

Národná banka Slovenska opätovne upozorňuje na službu poskytovania výpisov alebo potvrdení o bezdlžnosti prostredníctvom webstránok Centrálneho registra dlžníkov SR (CERD): https://registerdlznikov.sk/ alebo https://registerofdebtors.com/sk.

Ako sme to už uviedli v tlačovej správe zo dňa 07.06.2019, CERD nie je evidovaný ako oficiálny register a nemá, ani nemal prístup k údajom z oficiálnych registrov, resp. od ich užívateľov.

Potvrdenie o bezdlžnosti vydané CERD-om tak nie je pre finančné inštitúcie relevantné, nakoľko neobsahuje reálne informácie o Vašich finančných záväzkoch. Preto Vám odporúčame sa za týmto účelom na webstránkach CERD-u neregistrovať. Pre získanie potvrdenia o Vašich reálnych finančných záväzkoch Vám odporúčame obrátiť sa na oficiálne registre, bližšie informácie o ktorých nájdete na našej webstránke tu: /_img/Documents/_Dohlad/zoznam_reg_udajov_o_su_prevadzkovatelia.pdf.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.