en en

Bilaterálna dohoda o pôžičke SR pre MMF

Slovenská republika (SR) a Medzinárodný menový fond (MMF) podpísali bilaterálnu dohodu, na základe ktorej SR poskytne pôžičku MMF až do výšky ekvivalentu 440 mil. EUR. Za SR podpísal dohodu guvernér NBS Jozef Makúch a za MMF jeho generálny riaditeľ Dominique Strauss-Kahn. Bilaterálna dohoda vstúpila do platnosti dňa 12. februára 2010.

Táto dohoda je súčasťou záväzku Európskej únie z marca 2009 poskytnúť MMF okamžitú pomoc vo výške 75 mld. EUR. Okrem SR má MMF podpísané bilaterálne dohody o pôžičke a o odkupe cenných papierov MMF so 14 ďalšími členskými krajinami MMF, resp. ich centrálnymi bankami.

Návrh bilaterálnej dohody o pôžičke SR pre MMF schválila vláda SR uznesením č. 931 zo 16. decembra 2009. NBS bude plniť úlohu agenta a kontaktnej osoby vo vzťahu k akýmkoľvek otázkam týkajúcich sa tejto bilaterálnej dohody s MMF.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.