en en

Čas na zníženie opatrnosti ešte nenastal

Rozhodnutie nesignalizovať uvoľnenie menovej politiky v blízkej budúcnosti môže niekomu zdvihnúť obočie.

Dovoľte mi preto vysvetliť dôvody jednoducho a stručne, pre všetkých, vrátane tých, ktorí nie sú ekonomickými expertmi.

Pozitívny pokles inflácie v posledných mesiacoch, vrátane novembra, nestačí na to aby sme ohlásili víťazstvo a presunuli sa do ďalšej fázy. Ešte stále nie sme za vodou.

Sme čoraz viac presvedčení, že inflácia dosiahne náš cieľ v roku 2025 a že ho môžeme dosiahnuť v scenári mäkkého pristátia. Budúci vývoj je však stále sprevádzaný rizikami.

Uponáhľané uvoľnenie menovej politiky a negatívne dopady s tým spojené by boli významnejšie ako riziko spojené so scenárom, ak by sme zostali prísni príliš dlho. 

Obozretnosť je kľúčová. Pozorne sledujeme ekonomické ukazovatele, ale nebudeme robiť unáhlené kroky.

Teraz nie je čas poľaviť v našej ostražitosti.

V nasledujúcich mesiacoch stále očakávame mierny nárast inflácie. Potom by mala inflácia klesať, ale len veľmi postupne. Bázické efekty a postupné rušenie opatrení na podporu energie zabraňujú jej rýchlejšiemu poklesu.

Musíme tiež vidieť jasné znaky zmierňovania rastu miezd.

Ak sa má inflácia udržateľne približovať k nášmu cieľu, musíme zostať neoblomní. Potrebujeme udržať politiku na súčasnej úrovni tak dlho, ako to bude potrebné na zabezpečenie dosiahnutia nášho (inflačného) cieľa.

Rast ekonomiky nemusí byť podľa našich predstáv a môže priniesť sklamanie. Napriek tomu som však presvedčený, že menová politika tu nie je hlavnou brzdou ekonomiky.

Máme problém s konkurencieschopnosťou. Problémom je pomalé tempo štrukturálnych reforiem a pomalé prispôsobovanie európskej ekonomiky potrebám 21. storočia. Európa musí investovať a reformovať, s cieľom zvýšiť produktivitu a zabezpečiť udržateľný hospodársky rast.

Rozhodnutie odložiť diskusiu o znížení sadzieb je strategickou voľbou na udržanie hospodárskej stability a podporu postupného návratu do normálu.

Naše rozhodnutie zostať v kurze je primeranou reakciou na súčasné zložité ekonomické prostredie.

Je to naša kombinácia opatrnosti a starostlivého monitorovania.