en en

Cena guvernéra NBS

Národná banka Slovenska (NBS) vyhlasuje tretí ročník súťaže o cenu guvernéra NBS. Guvernér NBS koncom roka 2015 odovzdá cenu študentom vysokých škôl za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú prácu v oblasti ekonómie.

Do súťaže o cenu guvernéra sa môžu zapojiť študenti vysokých škôl na Slovensku, alebo aj slovenskí občania študujúci v zahraničí s prácami v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu. V roku 2015 je možné prihlásiť práce obhájené v školskom roku 2014/2015.

Študenti sa môžu do súťaže prihlásiť do konca júna t. r. a prihlásené práce je potrebné obhájiť do 31. augusta 2015. Guvernér NBS udelí najviac tri ceny s odmenami do 1500, 1000 a 500 eur. Podrobnejšie podmienky a štatút súťaže sú zverejnené na stránke NBS.

Cieľom ocenenia je podporiť najlepších študentov ekonómie na Slovensku a pomôcť im stať sa príkladom pre ďalšie generácie študentov. NBS bude kontaktovať akademické pracoviská na Slovensku aj v zahraničí, aby pomohli takýchto výnimočných študentov nájsť a odporučili im prihlásiť svoje práce do súťaže.

Bližšie informácie o víťazoch minulých ročníkov súťaže nájdete na:

https://nbs.sk/vyhlasenie-vysledkov-sutaze-o-cenu-guvernera-nbs-2/

https://nbs.sk/vyhlasenie-vysledkov-sutaze-o-cenu-guvernera-nbs/

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.