en en

Centrálny bankový sklad zefektívni dátové procesy v NBS

Národná banka Slovenska (NBS) vyhlásila verejné obstarávanie na dodanie celobankového dátového skladu. Hodnota zákazky je takmer 7,5 mil. eur a zrealizovaná by mala byť v priebehu troch rokov. Výsledkom bude, že všetky dáta NBS budú po novom pod jednou strechou, čím sa zvýši výkonnosť a efektivita riadenia a využívania týchto dát.

Pred samotným vyhlásením súťaže zrealizovala NBS aj prípravné trhové konzultácie (PTK), do ktorých sa zapojilo celkovo 8 subjektov. Na základe informácií z PTK došlo k úprave predpokladanej hodnoty zákazky, aj k presnejšiemu a detailnejšiemu nastaveniu súťažných podkladov.

Nový dátový sklad bude znamenať zvýšenie produktivity, zníženie operačného rizika spracovania dát, či zabezpečenie štandardnej kvality poskytovaných služieb.
Okrem toho prinesie:

• zvýšenie výkonnosti, dostupnosti a kvality dát pomocou automatizácie ich spracovania
• jednotný prístup k spoločným dátam cez BI nástroje
• transparentný a bezpečný prístup k dátam
• podporu nových technológií a štatistických postupov
• agilné nasadzovanie a automatizáciu štatistických modelov
• zvýšenie produktivity a efektivity práce útvarov NBS

Samozrejmosťou bude efektívnejšia a koordinovaná spolupráca na prierezových úlohách a odstránenie duplicitného spracovania dát na rôznych odboroch. Do skúšobnej prevádzky by mal byť celobankový dátový sklad daný v novembri 2025. S ostrou prevádzkou sa počíta od januára 2026.

Svoje ponuky na realizáciu zákazky môžu záujemci predkladať najneskôr do 10. októbra 2022.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.