en en

PTK - DWH

Národná banka Slovenska ako verejný obstarávateľ podľa ust. § 7 ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní týmto informuje hospodárske subjekty o plánovanom postupe verejného obstarávania,  o uskutočnení odborných konzultácií s cieľom získania informácií pre stanovenie nediskriminačného opisu predmetu verejného obstarávania a zároveň vyzýva hospodárske subjekty na účasť na prípravných trhových konzultáciách (ďalej len „PTK“) zverejnených 09.05.2022 na webovom sídle Národnej banky Slovenska, pričom budú realizované písomnou komunikáciou prostredníctvom elektronickej pošty s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa.

PTK ukončené. Odpovede od hospodárskych subjektov sú zverejnené.

Ďakujeme za zapojenie.

Dokumenty k PTK – DWH:

Vyzva PTK DWH

84.51 kB

PTK Popis DWH BI

1.61 MB

PTK NBS DWH

432.66 kB

PTK 02 Otazky DWH BI

125.87 kB

PTK_odpovede.pdf

224.46 kB